[Tex-nl] Nederlandse aanhalingstekens in pdfLaTeX

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Wed Dec 11 23:47:45 CET 2013


Inderdaad, met pdflatex kan je met \inputenc de juiste encoding voor de inputfile kiezen.

- xelatex: wat betreft tex source min of meer gelijk aan pdflatex. Het grote verschil zit hem in het gebruik van OTF fonts. Een aantal taken wat betreft typesetting die normaal gesproken door TeX worden gedaan, worden afgehandeld door OTF/TTF software buiten TeX. Het voordeel is dat je niet langer afhankelijk bent van de speciale TeX fonts, hetgeen vooral een voordeel is als je niet-Latin gebruikt. Let op: je input files moeten wel wat aanpassingen ondergaan, als je OTF wil gebruiken (polyglossia ipv babel, en fontspec om de font-gerelateerde opties in te stellen)

- lualatex: kan ook direct UTF-gecodeerde input aan en substitueert automatisch de juiste karakters, maar is wat functionaliteit betreft dichter bij de traditionele TeX dan xelatex

Groeten,
Wilfred

On Wednesday, December 11, 2013 5:18 PM, Hein Zelle <hein.zelle at bmtargoss.com> wrote:
 
Mogguh,
>
>Om het even over een andere boeg te gooien: ik heb een prima
>werkende editor en compose key en kan dus alle veelvoorkomende
>accenten prima kan typen.  Tot nu toe deed ik dat in email en
>openoffice altijd met compose, binnen latex met \" constructies.
>Nadeel van die laatste is onder andere dat mijn spellingchecker dat
>niet snapt (hoewel aspell het wel zou moeten kunnen, geloof ik).
>
>Is de "moderne" oplossing voor pdflatex om gewoon standaard
>
>\usepackage[utf8]{inputenc}
>
>op te nemen en in latex ook utf characters te gebruiken?  Zo ja, dan
>ga ik daar denk ik maar eens op over.  Heeft het nog zin om maar
>alternatieven zoals xelatex te kijken of voldoet pdflatex hier net zo
>goed?
>
>En nog wat terzijde:
>
>We hebben op het werk net uitgebreid met UTF8 geworsteld vanwege een
>russisch weersverwachtingsbulletin, maar uiteindelijk lag het grootste
>probleem niet bij LaTeX maar bij Matlab die geen figure labels in
>cyrillisch kan zetten, een een webserver die graag unicode negeert.
>Uiteindelijk zijn de figuren opgelost met "laprint" die een eps +
>latex labels uitspuugt.  Het lezen en debuggen van een document in een
>taal die je niet kunt lezen blijkt nog verreweg het grootste probleem!
>
>Groeten,
>Hein
>
>-- 
>
>Dr. Hein Zelle
>Senior consultant meteorology & oceanography
>BMT ARGOSS
>
>Tel:        +31 (0)527-242299
>Fax:        +31 (0)527-242016
>E-mail:    hein.zelle at bmtargoss.com
>Website:    www.bmtargoss.com
>        
>BMT ARGOSS b.v.
>Voorsterweg 28, 8316 PT Marknesse, the Netherlands
>Postal address: P.O. Box 61, 8325 ZH Vollenhove, the Netherlands
>
>Registered in The Netherlands, Registered no. 39060160.
>
>Unless otherwise agreed by BMT ARGOSS in writing, all work,
>services, goods or products supplied by BMT ARGOSS shall be subject
>to and governed by BMT ARGOSS' own terms and conditions which are
>available for inspection from BMT ARGOSS on request.
>
>E-mail confidentiality notice and disclaimer:
>The contents of this e-mail and any attachments are intended for the
>use of the mail addressee(s) shown. If you are not that person, you
>are not allowed to read it, to take any action based upon it or to
>copy it, forward, distribute or disclose the contents of it and you
>should please delete it from your system. BMT ARGOSS does not accept
>liability for any errors or omissions in the context of this e-mail or
>its attachments which arise as a result of internet transmission, nor
>accept liability for statements which are those of the author and
>clearly not made on behalf of BMT ARGOSS.
>
>_______________________________________________
>TeX-NL mailing list
>TeX-NL at ntg.nl
>http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20131211/d6a043ac/attachment.html>


More information about the TeX-NL mailing list