[Tex-nl] Laatste oproep woorden nieuwe spellingcontrole

Pander pander at users.sourceforge.net
Fri Sep 28 11:51:22 CEST 2012


Hoi allemaal,

Bij deze laatste oproep voor woorden voor de nieuwe Nederlandse
woordenlijst van OpenTaal voor open en vrije spellingcontrole.

Onderstaand script zal op Linux/UNIX voor je in het bestand dictsOT.txt
een lijst maken van alle woorden die je over de jaren heen in je
persoonlijke woordenboeken hebt verzameld.

Het resultaat kun je me in een persoonlijk bericht toesturen om deze in
de eindredactie aan bod te laten komen.

Groetjes,

Pander


cat ~/.hunspell_nl*>tmpOT
find ~/.config/enchant -name 'nl*.dic' -exec cat {}>>tmpOT \;
find ~/.mozilla/firefox -name persdict.dat -exec cat {}>>tmpOT \;
find ~/.thunderbird/ -name persdict.dat -exec cat {}>>tmpOT \;
find ~/.openoffice.org -name standard.dic -exec cat {}>>tmpOT \;
find ~/.config/libreoffice -name standard.dic -exec cat {}>>tmpOT \;
find ~/.config/chromium -name 'Custom Dictionary.txt' -exec cat {}>>tmpOT \;
cat tmpOT|grep -v '\-\-\-'|grep -v 'lang: <none>'|grep -v 'type:
positive'|grep -v 'OOoUserDict1'|sort|uniq>dictsOT.txt

More information about the TeX-NL mailing list