[Tex-nl] Te groot - teken???

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Wed May 2 10:33:56 CEST 2012


On 2-5-2012 10:27, Kees van der Laan wrote:
> Moi TeXers,
>
> Ik verbaasde mij laatst over
>
> J($-.1$, j) versus
>
> J$_{(-.1,\,j)}$ versus
>
>
> J$_{(\hbox{-}.1,\, j)}$
>
> \bye
>
>
>
> Waarbij het min-teken in het 2e geva lin de index positie naar mijn mening nog te groot werd weergegevenm , via TeXworks.
>
>
>
> Wat vinden jullie?

Met \hbox ben je weer terug in text mode en dus ook in de math textsize; 
je zal dus expliciet \scriptsize of iets vergelijkbaars moeten instellen 
binnen die box. Vaak hebben macro paketten een helper daarvoor.


-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list