[Tex-nl] NL Spellingchecker voor TeX onder windows?

Wim W. Wilhelm ww.wilhelm at kpnmail.nl
Thu Mar 29 21:51:47 CEST 2012


Hallo Johan,

Ik gebruik TeXnicCenter onder windows vista waarin spellingcheckers in 
diverse
talen worden gebruikt. De LateX coderingen vormen natuurlijk een probleem,
maar die kun je in principe invoeren in de dictionary.

Wim W. Wilhelm

----- Original Message ----- 
From: "Johan Wevers" <johanw at vulcan.xs4all.nl>
To: <tex-nl at ntg.nl>
Sent: Thursday, March 29, 2012 8:42 PM
Subject: [Tex-nl] NL Spellingchecker voor TeX onder windows?


> Hallo,
>
> Ik zoek een bruikbare spellingchecker voor (La)TeX files onder windows
> die een Nederlands woordenboek heeft. Onder Linux is er ISpell, en
> Microspell claimt daar de dictionaries van te kunnen inlezen maar dat is
> me niet gelukt. En algemene spellingcheckers zijn onbruikbaar omdat de
> tekst meer formules bevat dan platte tekst.
>
> -- 
> ir. J.C.A. Wevers
> PGP/GPG public keys at http://www.xs4all.nl/~johanw/pgpkeys.html
>
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
> 

More information about the TeX-NL mailing list