[Tex-nl] automatisatie links-rechts plaatsen van een afbeelding in een book-documentclass

Koen Wybo koen.wybo at pandora.be
Mon Jun 25 21:58:53 CEST 2012


Heel erg dank voor het antwoord. Werkt perfect.


Koen


Op 25-06-12 10:23, Wybo Dekker schreef:
> On 2012-06-23 21:09, Koen Wybo wrote:
>> \documentclass[]{book}
>> \usepackage{wrapfig}
>> \usepackage{lipsum}
>> \usepackage{everypage,graphicx}
>> \usepackage{calc}
>> \usepackage{ifthen}
>>
>> \begin{document}
>>
>> % afbeelding
>> % 1 lijnen om extra witruimte te geven
>> % 2 grootte van de afbeelding in mm
>> % 3 afbeelding naam in map beelden/
>>
>
> \makeatletter
>
>> \newcount\@evenodd\@evenodd=0
>> \newcommand \afbeelding [3] {
>>   \global\advance\@evenodd1
>> \ifthenelse{\isodd{\pageref{@eo\the\@evenodd}}}%
>> {\begin{wrapfigure}[#1]{r}[105pt]{#2mm}
>> \includegraphics[width=#2mm]{beelden/#3} \end{wrapfigure}}
>> {\begin{wrapfigure}[#1]{l}[105pt]{#2mm}
>> \includegraphics[width=#2mm]{beelden/#3} \end{wrapfigure}}
>> \label{@eo\the\@evenodd}
>> }
>
> % deze moet weg
>> {\egroup}
>
> \makeatother
>
>>
>>
>> \chapter{hoofdstuk 1}
>> \section{twee}
>> \lipsum
>>
>> \afbeelding{12}{60}{test}
>>
>> \lipsum
>>
>> \end{document}
>>
>>
>
>
More information about the TeX-NL mailing list