[Tex-nl] automatisatie links-rechts plaatsen van een afbeelding in een book-documentclass

Wybo Dekker wybo at xs4all.nl
Mon Jun 25 10:23:57 CEST 2012


On 2012-06-23 21:09, Koen Wybo wrote:
> \documentclass[]{book}
> \usepackage{wrapfig}
> \usepackage{lipsum}
> \usepackage{everypage,graphicx}
> \usepackage{calc}
> \usepackage{ifthen}
> 
> \begin{document}
> 
> % afbeelding
> % 1 lijnen om extra witruimte te geven
> % 2 grootte van de afbeelding in mm
> % 3 afbeelding naam in map beelden/
> 

\makeatletter

> \newcount\@evenodd\@evenodd=0
> \newcommand \afbeelding [3] {
>  \global\advance\@evenodd1
> \ifthenelse{\isodd{\pageref{@eo\the\@evenodd}}}%
> {\begin{wrapfigure}[#1]{r}[105pt]{#2mm}
> \includegraphics[width=#2mm]{beelden/#3} \end{wrapfigure}}
> {\begin{wrapfigure}[#1]{l}[105pt]{#2mm}
> \includegraphics[width=#2mm]{beelden/#3} \end{wrapfigure}}
> \label{@eo\the\@evenodd}
> }

% deze moet weg
> {\egroup}

\makeatother

> 
> 
> \chapter{hoofdstuk 1}
> \section{twee}
> \lipsum
> 
> \afbeelding{12}{60}{test}
> 
> \lipsum
> 
> \end{document}
> 
> 


-- 
Wybo

More information about the TeX-NL mailing list