[Tex-nl] ovalbox met uitsparing

koen.wybo at telenet.be koen.wybo at telenet.be
Wed Jan 18 12:19:25 CET 2012


Dag Piet, 

Prachtig. Dat had ik zelf nooit voor elkaar gekregen. Het ziet er zelfs veel beter uit dan de oplossing met ovalbox: de rondingen sluiten naadloos aan. 

Van harte dank, 


Koen Wybo ----- Originele e-mail -----
Van: "Piet van Oostrum" <piet at vanoostrum.org>
Aan: "TEX-NL : de Nederlandstalige discussie lijst over TeX en companen" <tex-nl at ntg.nl>
Verzonden: Dinsdag 17 januari 2012 14:22:38 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn / Bern / Rome / Stockholm / Wenen
Onderwerp: Re: [Tex-nl] ovalbox met uitsparing

Dan wordt het dus zoiets:

\newsavebox{\BBL}
\newlength{\WW}\newlength{\HH}

\newcommand \bijbel[2]{
\sbox{\BBL}{\bigskip
 \begin{minipage}[b]{\linewidth}%
  \hspace{0.3\linewidth}%
  \begin{minipage}[r]{0.6\linewidth}%
   \vspace{2mm} {\LARGE #1} \\ {\large #2\par}
   \vspace{2mm} 
  \end{minipage}
 \end{minipage}\bigskip}
\setlength{\WW}{\wd\BBL}
\setlength{\HH}{\ht\BBL}
\addtolength{\HH}{\dp\BBL}
\begin{tikzpicture}
\clip [rounded corners=1cm] (0,0) rectangle (\WW,\HH);
\draw (0,\HH) node [inner sep=0pt,anchor=north west] {\includegraphics[width=2cm]{bijbel}};
\draw [ultra thick, rounded corners=1cm] (0,0) rectangle (\WW,\HH);
\draw (0,0) node [anchor=south west, inner sep=0pt] {\usebox\BBL};
\end{tikzpicture}
}

-- 
Piet van Oostrum <piet at vanoostrum.org>
WWW: http://pietvanoostrum.com/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]
_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL at ntg.nl
http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nlMore information about the TeX-NL mailing list