[Tex-nl] unwanted space

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Sun Feb 19 20:07:24 CET 2012


On 19-2-2012 17:41, Wybo Dekker wrote:
> In het onderstaande moet je de % niet weglaten, want dan krijg je extra
> wit - weet iemand hoe ik \TEST zo zou kunnen aanpassen zodat de %
> straffeloos vergeten mag worden?:
>
> 	\def\TEST#1{\noindent #1}
>
> 	\TEST{%
> 	  XXXX
> 	}
> 	\input tufte\bye
>

\def\TEST#1{\noindent\ignorespaces#1}


-- 

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list