[Tex-nl] unwanted space

Ernst van der Storm evdstorm at xs4all.nl
Sun Feb 19 19:13:32 CET 2012


Hallo Wybo,

Ik heb (ook eens) wat geprobeerd, en een mooie oplossing is het niet maar:

\newcommand{\vsn}[1]{\vspace*{#1\baselineskip}}
\def\TEST#1{\vsn{-1}\noindent{\\#1}}

\begin{document}

	\vsn{3}
	drie lege en dan meer en dan TEST

	\TEST{
     	    XXXX
	}

	en meer erna?

	\vsn{3}
	drie lege en dan meer en dan TEST\%

	\TEST{%
	    XXXX
	}

	en meer erna?

	%\input tufte\bye
	\input johannesvoorpagina.tex
\end{document}
Resultaat is in beide gevallen zonder de minime witruimte vóór de XXXX.
Kan vermoedelijk nog wel vereenvoudigd worden.

Groet, 	Ernst van der Storm.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: tex-nl-bounces at ntg.nl [mailto:tex-nl-bounces at ntg.nl] Namens Wybo Dekker
Verzonden: zondag 19 februari 2012 17:41
Aan: tex-nl at ntg.nl
Onderwerp: [Tex-nl] unwanted space

In het onderstaande moet je de % niet weglaten, want dan krijg je extra
wit - weet iemand hoe ik \TEST zo zou kunnen aanpassen zodat de %
straffeloos vergeten mag worden?:

	\def\TEST#1{\noindent #1}

	\TEST{%
	    XXXX
	}
	\input tufte\bye

-- 
Wybo
_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL at ntg.nl
http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
More information about the TeX-NL mailing list