[Tex-nl] unwanted space

Wybo Dekker wybo at xs4all.nl
Sun Feb 19 17:41:02 CET 2012


In het onderstaande moet je de % niet weglaten, want dan krijg je extra
wit - weet iemand hoe ik \TEST zo zou kunnen aanpassen zodat de %
straffeloos vergeten mag worden?:

	\def\TEST#1{\noindent #1}

	\TEST{%
	    XXXX
	}
	\input tufte\bye

-- 
WyboMore information about the TeX-NL mailing list