[Tex-nl] automatisatie links-rechts plaatsen van een afbeelding in een book-documentclass

Siep Kroonenberg siepo at cybercomm.nl
Fri Feb 10 12:24:53 CET 2012


On Fri, Feb 10, 2012 at 11:48:13AM +0100, Wybo Dekker wrote:
> iets met package ifthen misschien:
> 
> \ifthenelse {\isodd{\value{page}}} {l} {r}
> 
> On 2012-02-10 09:19, Koen Wybo wrote:
> > \begin{wrapfigure}[17]{l}[72pt]{8cm}
> > \includegraphics[width=75mm]{beelden/pierrot} \end{wrapfigure}

Een mogelijk probleem hiermee is dat wanneer TeX bezig is met deze
code er nog een gerede kans is dat de alinea en de figuur naar een
nieuwe pagina worden opgeschoven. Voor de zekerheid kun je dus een
label bij elke figuur genereren en het pagina-nummer van de\pageref
testen. Een fragment uit een oude maps.cls:

  % Simply testing on c at page unsafe because
  % final pagebreaking not yet known
  \newcount\@evenodd\@evenodd=0
  \newenvironment{fullwidth}{%
   \global\advance\@evenodd1
   \par
   \bgroup
   \vspace{6pt}
   \ifthenelse{\isodd{\pageref{@eo\the\@evenodd}}}%
    {code for odd pages}%
    {code for even pages}%
    ...
    \label{@eo\the\@evenodd}}%
   {...\egroup}
 
\newcount\@evenodd\@evenodd=0
...


-- 
Siep KroonenbergMore information about the TeX-NL mailing list