[Tex-nl] automatisatie links-rechts plaatsen van een afbeelding in een book-documentclass

Koen Wybo koen.wybo at telenet.be
Fri Feb 10 09:19:40 CET 2012


Dag iedereen,

Mijn cursus maak ik met een aangepaste koma-script. Arsclassica-style en 
classicthesis  regelen het geheel hoewel ik enkele kleine correcties 
hebt toegepast.

\usepackage[subfig,eulermath,pdfspacing,manychapters,twoside]{classicthesis}
\usepackage{arsclassica}
%aanpassingen aan classicthesis en arsclassica moeten hier verschijnen 
anders worden
%ze niet toegepast
% de afstand tussen de alinea's wat verhogen, ziet er beter uit
\linespread{1.09}
%\usepackage[osf]{libertine}
%\usepackage{hfoldsty} % Computer Modern with osf
% lettertype aanpassen zodat het er wat lichter uitziet
\usepackage[light,math]{iwona}
\renewcommand{\sfdefault}{iwona}
%pas de afmetingen van het tekstgedeelte aan: pas op niet te veel want 
dan moet je de margins ook mee aanpassen.
\areaset[0mm]{320pt}{775pt} % 686 (factor 2.2) + 33 head + 42 head 
\the\footskip
\setlength{\marginparwidth}{10em}%
\setlength{\marginparsep}{2em}%
\setlength\parindent{0pt}

Voorlopig nog heel veel foutmeldingen maar ik krijg een werkbaar 
resultaat. 1 probleem blijft bestaan: het invoegen van afbeeldingen.
Dit doe ik met een wrapfigure-omgeving (enkele marginpar met 
includegraphics buiten beschouwing gelaten) . Voorbeeld: 
\begin{wrapfigure}[17]{l}[72pt]{8cm} 
\includegraphics[width=75mm]{beelden/pierrot} \end{wrapfigure}
  Graag had ik die 'passend' gemaakt zodat ik op een oneven genummerd 
pagina de afbeelding laat verschijnen aan de rechterkant, bij een even 
genummerde pagina dan links. Nu voeg ik manueel de l en r in maar vaak 
vergis ik me. Hoe kun je het automatiseren zodat je automatisch de 
afbeelding op de juiste wijze invoegt?
Voorbeeld van de cursus is terug te vinden op 
https://sites.google.com/site/koenwybo/godsdienst/vijfdes


vriendelijke groet,


Koen


More information about the TeX-NL mailing list