[Tex-nl] Extra afbreekpatronen werken niet

Pander pander at users.sourceforge.net
Sat Dec 29 19:14:54 CET 2012


Hoi allemaal,

Ik gebruik met de laatste versie van TeX Live in XeLaTeX het volgende:

%!xelatex
\documentclass{memoir}
\usepackage{multicol}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{dutch}
\hyphenation{aan-spra-ke-lijk-heids-ver-ze-ke-rings-maat-schap-pij
ar-beids-on-ge-schikt-heids-ver-ze-ke-rings-maat-schap-pij
be-roeps-aan-spra-ke-lijk-heids-ver-ze-ke-ring
com-mis-sa-ris-sen-aan-spra-ke-lijk-heids-ver-ze-ke-ring
pro-du-cen-ten-aan-spra-ke-lijk-heids-ver-plich-ting}%FIXME
\begin{document}
\begin{multicols}{2}
aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij\\
arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij\\
beroepsaansprakelijkheidsverzekering\\
commissarissenaansprakelijkheidsverzekering\\
producentenaansprakelijkheidsverplichting
\end{multicols}
\end{document}

Maar er wordt niet afgebroken. Hoe krijg ik dit wel voor elkaar?

Groeten en alvast bedankt,

PanderMore information about the TeX-NL mailing list