[Tex-nl] Kolomindeling van tekst met onbekende breedte

Johan Wevers johanw at vulcan.xs4all.nl
Mon Apr 30 14:21:29 CEST 2012


On 30-04-2012 13:15, Piet van Oostrum wrote:

> \usepackage{tabularx}

Bedankt voor de verwijzing.

> \begin{tabularx}{\textwidth}{lX}

\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}lX@{}}

Dit doet wat ik wil (\parindent staat al op 0).

-- 
ir. J.C.A. Wevers
PGP/GPG public keys at http://www.xs4all.nl/~johanw/pgpkeys.html
More information about the TeX-NL mailing list