[Tex-nl] ruimte boven section-titel bovenaan kolom

Bart Pauwels bps1572 at mail.be
Sat Sep 24 16:27:02 CEST 2011


Beste,

Ik zou LaTeX sectioning commando's willen herdefiniëren met \@startsection zodat er steeds een bepaalde verticale space gehouden wordt boven een titel, ook wanneer deze titel bovenaan een kolom of bladzijde begint.

Ik heb het geprobeerd met de 'space-before' in de style parameter van \@startsection te zetten, als volgt:

\renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
{0pt}%
{7.25pt}%
{\vspace{7.25pt}\normalfont\normalsize\bfseries}}

maar dat helpt niet.

Als ik het zo doe:

\renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
{0pt}%
{7.25pt}%
{\hrule\vspace{7.25pt}\normalfont\normalsize\bfseries}}

dan blijkt hoe het komt: de \hrule blijft op de vorige bladzijde staan.

Met:

\renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
{0pt}%
{7.25pt}%
{\vspace*{7.25pt}\normalfont\normalsize\bfseries}}

komt er wel ruimte boven de subsection-titel, maar deze is groter dan 7.25pt.

Bedoeling is dat ik de tekstregels in twee kolommen 'in register' kan laten lopen.
Wanneer ik een halve \baselineskip wil onder en boven een subsection-titel, dan moet die er ook staan bovenaan de kolom, anders lopen de regels niet meer gelijk.
(7.25pt is in mijn geval een halve \baselineskip, met fontgrootte 12pt).

Mijn voorlopig laatste poging is deze:

\renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
{0pt}%
{7.25pt}%
{\vspace*{0pt}\vspace{7.25pt}\normalfont\normalsize\bfseries}}

Nu loopt het wel weer mooi in register tussen beide kolommen, maar als een subsection bovenaan een kolom staat is de ruimte nu nog groter, blijkbaar een volledige \baselineskip.

Iemand een idee hoe ik dit moet oplossen ?

Bart Pauwels
Averbode
België

-----------------------------------------------------
Mail.be, WebMail and Virtual Office
http://www.mail.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Jesaja_test2.tex
Type: application/octet-stream
Size: 69849 bytes
Desc: File Attachment: Jesaja_test2.tex
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20110924/69ffec6d/attachment.obj>


More information about the TeX-NL mailing list