[Tex-nl] FW: TeXnicCenter

Piet van Oostrum piet at vanoostrum.org
Tue Oct 25 23:09:03 CEST 2011


j.m.bessem wrote:

 > > Ik gebruik TXC uit proTEXt uit TEX Collection 2011.
 > > 
 > > Daarin heb ik een groot ledenbestand, dat ik via \input in
 > > verschillende programma’s in verschillende folders wil kunnen
 > > gebruiken zonder naar elke folder het ledenbestand te moeten
 > > kopiëren. Ik meen dat dat mogelijk moet zijn, maar kan nergens
 > > vinden hoe dat dan moet. Wie weet daar een antwoord op?

De folder waarin dat bestand staat in de environment variabele TEXINPUTS zetten?
-- 
Piet van Oostrum <piet at vanoostrum.org>
WWW: http://pietvanoostrum.com/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]More information about the TeX-NL mailing list