[Tex-nl] Bibtex plainurl.bst zonder komma voor and bij meerdere auteurs

Pander pander at users.sourceforge.net
Wed Oct 19 14:33:16 CEST 2011


Hoi allemaal,

Ik gebruik /usr/local/texlive/2011/texmf-dist/
bibtex/bst/urlbst/plainurl.bst van TeX Live 2011 en bij meerdere auteurs
wordt er een komma voor and gezet, bijvoorbeeld:
 A, B, C, and D
Maar ik wil graag:
 A, B, C and D

Ik heb kunnen lokaliseren waar de stijl aangepast moet worden maar ik
heb totaal geen kaas gegeten van dit formaat. Wie kan mij de oplossing
geven om dit voor elkaar te krijgen.

Hieronder staat de desbetreffende functie. Eer moet dus geen komma
worden toegevoegd als namesleft == 1 en numnames > 1. Waarschijnlijk zal
een extra if dit oplossen maar ik kom er helaas niet uit.

FUNCTION {format.names}
{ 's :=
 #1 'nameptr :=
 s num.names$ 'numnames :=
 numnames 'namesleft :=
  { namesleft #0 > }
  { s nameptr "{ff~}{vv~}{ll}{, jj}" format.name$ 't :=
   nameptr #1 >
	{ namesleft #1 >
	  { ", " * t * }
	  { numnames #2 >
		{ "," * }
		'skip$
	   if$
	   t "others" =
		{ " et~al." * }
		{ " and " * t * }
	   if$
	  }
	 if$
	}
	't
   if$
   nameptr #1 + 'nameptr :=
   namesleft #1 - 'namesleft :=
  }
 while$
}

Alvast bedankt,

PanderMore information about the TeX-NL mailing list