[Tex-nl] Hyperlinks

J.A.J. Pater jajpater at gmail.com
Mon May 23 08:34:13 CEST 2011


Van harte mee oneens.
Het label moet verwijzen naar een punt in de tekst niet naar de kop,
tenzij het label in de kop staat. Probeer dat eens:

\section{Verwijs naar mij \label{sec:verwijsnaarmij}}

Stel ik heb een \section die vijf bladzijden beslaat en ik wil in mijn 
verhaal
terug verwijzen naar iets wat ik in deze sectie heb gezegd, op ongeveer 
de helft.
Dan kan ik dat zo doen:

bla bla bla \label{sec:verwijzing} bla bla bla

Zoals we gezien hebben in sectie~\ref{sec:verwijzing} op 
bladzijde~\ref{sec:verwijziging}.
Dan wordt het juiste stukje tekst aangewezen.

LaTeX doet dus precies wat ik verwacht.
Het is geen probleem maar goed dat het zo werkt.

Hartelijke groet,

Adriaan.

> Hoi,
>
>> Wat blijkt: de tekst staat op pagina 22, daar staat ook het
>> \label{loc:require}. Het betreffende hoofdstuk begint op pagina 21.
> Dat is raar... als ik \section zou hebben ontworpen zou ik eerst de
> label voor of na de kop hebben willen zetten, besloten hebben dat
> voor beter is dan na omdat dit soort gevallen anders nog vervelender
> is, maar daarna zou ik doorgedacht hebben dat het beter is om het
> label altijd op dezelfde pagina te hebben als de titel, en zou ik hem
> ofwel na de optionele page break, ofwel tussen hoofdstuktitelnummer en
> titeltekst hebben geplaatst.  En ik zou in deze denktrant ook hebben
> bedacht dat een label wellicht niet een punt (of \strut ofzo) moet
> aanwijzen maar een gebied (de box met de kop).
>
> Meestal doet LaTeX wat ik verwacht, vreemd dat het hier niet zo is.
> Dit probleem kan toch haast niet nieuw zijn...?
>
> -Rick
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
More information about the TeX-NL mailing list