[Tex-nl] Hyperlinks

Johan Vromans jvromans at squirrel.nl
Fri May 20 18:38:19 CEST 2011


Wybo Dekker <wybodekker at xs4all.nl> writes:

> Bij mij niet

Het heeft er kennelijk mee te maken dat ik zelf mijn eigen \section
heb gedefinieerd:

 \def\pr at section{
  \@startsection{section}{1}{0.1pt}{11pt}{6pt}{\Ahead}
 }
 \renewcommand{\section}[1]{
  \maybenewpage
  \pr at section*{#1}
  \addtocounter{section}{1}
  \addcontentsline{toc}{section}{#1}
  \typeout{#1}
  \markboth{#1}{}
 }

-- JohanMore information about the TeX-NL mailing list