[Tex-nl] Hyperlinks

Johan Vromans jvromans at squirrel.nl
Fri May 20 09:25:25 CEST 2011


Ik gebruik

  \usepackage[pdftex,bookmarks=true]{hyperref}

De bookmarks voor de hoofdstukken vallen echter precies NA de
hoofdstuktitel, terwijl het fraaier zou zijn als deze er precies VOOR
vallen. Met ander woorden, als je in Acrobat op de bookmark van een
hoofdstuk klikt dat je dan de hoofdstuktitel bonvenaan het scherm
krijgt.

Hoe is dit te bereiken?

-- JohanMore information about the TeX-NL mailing list