[Tex-nl] luatex en system fonts

Wybo Dekker wybodekker at xs4all.nl
Tue May 10 22:21:50 CEST 2011


On 05/08/2011 10:44 AM, Roland Kwee wrote:
> Kan iemand me uitleggen hoe ik de system fonts in luatex kan
> gebruiken? Mijn systeem is Ubuntu linux.
> 
> Ik ben heel blij met de komst van luatex, vooral omdat er van gezegd
> wordt dat het heel makkelijk gebruik kan maken van de system fonts.

Het kan ook zonder luatex, als je xelatex gebruikt. Attached is mijn
testfiletje om fonts uit te proberen.

-- 
Wybo
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: fonttest.tex
Type: text/x-tex
Size: 751 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20110510/8716b843/attachment.tex>


More information about the TeX-NL mailing list