[Tex-nl] luatex en system fonts

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Tue May 10 17:29:25 CEST 2011


On 10-5-2011 4:31, Siep Kroonenberg wrote:
> On Mon, May 09, 2011 at 08:59:15PM +0200, Roland Kwee wrote:
>> Hans Hagen wrote:
>
> Met xetex werkt het volgende zonder verdere voorbereiding:
>
> \font\test="DejaVu Serif" at 30pt
> \test Hello DejaVu Serif!!
>
> \bye
>
> Met luatex werkte dit niet, ook niet na het draaien van
> mkluatexfontdb.

Klopt, en dat zal ook nooit werken. Luatex heeft een (uitgebreide) font 
machinery maar implementeert zelf geen interface (alleen al omdat er 
meerdere mogelijkheden zijn). Dat doet men in aanvullende code, zoals 
in. Dus, in het geval van

\font\test="DejaVu Serif" at 30pt

kan men "DejaVu Serif" onderscheppen in een callback en in lua code het 
font laden en vervolgens doorgeven aan tex. Er is generieke context code 
die dat doet, maar een macropakket kan er een eigen sausje overheen 
leggen. In latex wordt bv een xetex achtige interface gebruikt en is er 
een fontspec laag, terwijl context een andere laag heeft en andere 
(extra) features biedt.

De gebruiker merkt er in de regel weinig van want die gebruik een 
macropakket dat dat afhandelt. Dus zal men daar zonder verdere 
voorbereiding dat soort dingen kunnen doen. In plain kan dat ook, als 
men eerst wat code laadt, zoals beschreven in

http://www.tug.org/TUGboat/tb30-2/tb95hagen-opentype.pdf

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list