[Tex-nl] Fwd: Latex

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Tue May 10 14:22:49 CEST 2011


On 10-5-2011 1:41, Wilfred van Rooijen wrote:

> ... dat MS-Word een nieuwe (en, het moet gezegd worden, betere) equation editor had gekregen ...

ter info: de word math renderer is afgeleid van de tex math engine en 
gaat op punten een stapje verder ... sterker nog, cambria is momenteel 
het referentie opentype math font (voor bestaande en komende opentype 
math fonts als onderdeel van het lm/gyre math font project) en een 
aantal uitbreidingen in de luatex math engine zijn een direct gevolg van 
het wat gedetaileerdere font en rendering model (hierover wordt 
regelmatig in de ntg maps gerapporteerd)

> ... maar vervolgens bleek het niet mogelijk om een automatische nummering van de vergelijkingen in te voegen ... 3 cellen ...

gelukkig maar dat de gemiddelde gebruiker het gevecht met \eqno niet 
aanhoeft bij wat meer complexe formules (er is soms behoorlijk wat macro 
code achter de schermen nodig); vergeet niet dat er heel wat lagen rond 
de core tex engine heenliggen; ik heb geen idee of in word nummeren kan 
met behulp van word macros (ik heb de formule editor alleen in actie 
gezien, niet zelf gebruikt) maar ik neem aan dat komende versies de math 
support verder uitbouwen

wat ik maar wil zeggen is dat we erg moeten uitkijken met denken dat tex 
altijd beter is; zelfs op het terein waar tex sterk in is (math) moet 
het soms het nakijken geven (helaas zijn we daar als tex wereld het 
initiatief ietwat kwijtgeraakt)

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list