[Tex-nl] luatex en system fonts

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Tue May 10 09:31:28 CEST 2011


On 9-5-2011 8:59, Roland Kwee wrote:

> Misschien raadde ik de syntax niet goed, maar ik probeerde als volgt,
> met de volle naam van op mijn systeem bestaande font files, zoals
> gevonden met "fc-list -v":
>
> \font\whatever={/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf}
> \font\whatever=file:{/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf}
> \font\whatever=file:/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf

\font\whatever=file:FreeSans.ttf

zou moeten werken als osfontdir goed is.

> \whatever
> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
> \bye
>
> Helaas gaf elk van de drie \font commands dezelfde foutmelding:
>
> ! Font
> \whatever=file:/home/roland/.fonts/adobe/type-on-call/950-00/iuw.pfb not
> loadable: metric data not found or bad.

je kunt geen pfb laden (in context kun je een een afm laden maar niet in 
de generieke versie; dit omdat de meeste paketten uitgaan van tfm 
metrics); bovendien is type1 min of meer obsolete

> Ik probeerde ook nog het voorbeeld uit de luatex reference manual (section
> 4.4.2 loading Open/TrueType file), met:
>
> \directlua{
> font = fontloader.open('/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf')
> myfont = fontloader.to_table(font)
> fontloader.close(font)
> }
> \font\f={myfont}
> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
> \bye
>
> Dit gaf dezelfde luatex foutmelding. Wel las ik in de ref-manual nog dat
> de return value van fontloader.to_table() niet zonder meer gebruikt kan
> worden, maar waar naar section 7 verwezen wordt kon ik geen info vinden
> over hoe dat probleem op te lossen.

ja, want wat is {myfont}? gewoon een string

die lua fontloader werkt alleen in combinatie met een callback die \font 
overload

> Blijft dus de vraag hoe in luatex de system fonts te gebruiken. Vanwege de
> nieuwigheidsfactor graag zo concreet mogelijke voorbeelden.

ik weet dat het in context mkiv werkt (latex laat ik aan anderen over 
want dat gebruik ik niet en fonts in plain is zowieso een verhaal apart)

ik neem aan dat je hebt gekeken in luatex-test (dat bij luatex-plain komt)

> Tevens rijst de vraag of, als font files met volledig pad worden
> ingevoerd, de OSFONTDIR env variable nog wel nodig is. Of gaat het om twee
> alternatieve methoden om fonts aan te roepen?

tex gebruik tds, een vastliggende structuur voor files; osfontdir past 
daarin

ik kan niet op je systeem kijken; je zou naar de ntg bijeenkomst kunnen 
komen zodat er daar even gekeken kan worden wat je probleem is

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list