[Tex-nl] Fwd: Latex

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Tue May 10 09:22:30 CEST 2011


On 10-5-2011 2:13, Wilfred van Rooijen wrote:

> Zoals opgemerkt werk ik tegenwoordig in een universitaire omgeving. We hebben eindeloze discussies over wat we wel en wat we niet moeten onderwijzen. Ikzelf ben daar ook nog niet uit. Aan een kant denk ik: "je kan van mensen geen topprestaties verwachten als je ze niet ook de juiste uitrusting meegeeft." Dat pleit er dus voor om heel veel dingen te onderwijzen. Aan de andere kant mag je ook wel een soort minimumniveau van basiskennis vereisen, dus dat pleit juist weer voor zelfstandigheid en minder onderwijs. In de praktijk is het een combinatie, want je hebt ook te maken met een erg beperkte hoeveelheid tijd. Dus als jullie wat wijze adviezen hebben, dan houd ik mij aanbevolen!

Je kunt wat algemene eisen stellen tav de opmaak, zoals nummeringen, 
minimale en maximale lettergrootte, fatsoenlijke formules. Je zou verder 
een paar 'normverslagen' bij de hand houden als voorbeeld, zo van "ik 
verwacht zo iets". Vervolgens meteen terugsturen als je na vijf 
bladzijden niet te vreden bent.

Dit verplicht de student te onderzoeken hoe hij zoiets op papier krijgt. 
Als de student er echt niet uitkomt, kan je altijd nog richting tex wijzen.

Ik heb me er altijd over verbaast dat er cursussen (la)tex worden 
gegeven op universiteiten. Worden er ook cursussen youtube, google, 
mailen, twitteren, mobieltje inrichten, laptop inrichten, vakantiefotos 
fatsoeneren, etc gegeven? Ik kan me wel voorstellen dat er een cursus 
over typesetten is waarin specifieke dingen worden geleerd gerelateerd 
aan het beroep.

Overigens: hoeveel van je studenten zouden slagen voor een cursus als deze:

http://tex.loria.fr/typographie/mathwriting.pdf
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/klr.html
http://scpd.stanford.edu/knuth/index.jsp

Je zou je studenten kunnen aanbevelen tien van die videotjes te 
bekijken. (De vraag is of ze daarna nog in de pen durven te klimmen want 
de lat ligt vrij hoog).

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list