[Tex-nl] luatex en system fonts

Roland Kwee rkwee at xs4all.nl
Mon May 9 20:59:15 CEST 2011


Hans Hagen wrote:
> als je font definities filenamen gebruiken dan is geen database nodig,
> voor een open type font gebruik je dan:
>
> \font\whatever=file:somename
>
> enz.
>
> Hans

Misschien raadde ik de syntax niet goed, maar ik probeerde als volgt,
met de volle naam van op mijn systeem bestaande font files, zoals
gevonden met "fc-list -v":

\font\whatever={/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf}
\font\whatever=file:{/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf}
\font\whatever=file:/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf

\whatever
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
\bye

Helaas gaf elk van de drie \font commands dezelfde foutmelding:

! Font
\whatever=file:/home/roland/.fonts/adobe/type-on-call/950-00/iuw.pfb not
loadable: metric data not found or bad.

Ik probeerde ook nog het voorbeeld uit de luatex reference manual (section
4.4.2 loading Open/TrueType file), met:

\directlua{
font = fontloader.open('/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf')
myfont = fontloader.to_table(font)
fontloader.close(font)
}
\font\f={myfont}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
\bye

Dit gaf dezelfde luatex foutmelding. Wel las ik in de ref-manual nog dat
de return value van fontloader.to_table() niet zonder meer gebruikt kan
worden, maar waar naar section 7 verwezen wordt kon ik geen info vinden
over hoe dat probleem op te lossen.

Blijft dus de vraag hoe in luatex de system fonts te gebruiken. Vanwege de
nieuwigheidsfactor graag zo concreet mogelijke voorbeelden.

Tevens rijst de vraag of, als font files met volledig pad worden
ingevoerd, de OSFONTDIR env variable nog wel nodig is. Of gaat het om twee
alternatieve methoden om fonts aan te roepen?
More information about the TeX-NL mailing list