[Tex-nl] Fwd: Latex

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Mon May 9 14:46:20 CEST 2011


On 9-5-2011 2:21, Wilfred van Rooijen wrote:
>>
>> Maar de vraag lijkt mij om een stuk tekst (met mogelijke
>> vormaanwijzigen) netjes via LaTeX vorm te geven. Dat houdt
>> iets meer in
>> dan een avondje beunen...
>
> Dat is waarschijnlijk waar, maar dat neemt niet weg dat het maken van een verslag, hoe pijnlijk het soms ook kan zijn, onderdeel is van een opleiding. Ik vind het werkelijk bizar dat een student blijkbaar denkt dat hij (zij) zelf geen inspanning hoeft te verrichten en tegen betaling een ander in zijn vrije tijd kan laten beunen. Als je als student niet zelf je werkstukjes wil maken, wees dan een held en huur een professionele typsetter. Maar dat is misschien te duur, en tja, dan is er misschien wel een nerd op internet te vinden ;-))
>
> Ik werk als assistant prof op een (technische) universiteit en ik moet studenten begeleiden bij het maken van eindverslagen etc. En ja, een deel van de opleiding is dat je jezelf moet leren kennen, dat je moet leren hoeveel tijd het neemt om een goed verslag te schrijven, dat je moet leren omgaan met opgelegde layouts, dat je moet leren dat het uiterst vervelend is als je tot vier uur 's ochtends door moet halen omdat je dacht dat je je verslagje wel even uit je mouw zou schudden.

Dat is allemaal nogal relatief. Soms worden eisen tav layout en gebruik 
van tools opgelegd die nu niet bepaald stimulerend zijn voor 
creativiteit. Bovendien zijn er meer tools in het geding, bv op grafisch 
gebied.

Het opleggen van het gebruik van een tool is in een academische setting 
zowieso wat dubieus: je kunt tegenwoordig met msword heel aardig 
formules opmaken en het is maar de vraag of een willekeurig met latex 
gemaakt document er zoveel beter uitziet (tex documenten zijn vaak 
herkenbaar maar eerder door de layout dan de kwaliteit). het hangt 
allemaal af van de mate waarin men er zorg aan besteed (wat weer afhangt 
van de kwaliteit van de opgelegde stijlen).

Verder neem ik aan dat niet iedere student zijn eigen meetapparatuur in 
elkaar knutselt (iets dat vroeger wellicht vaker voorkwam) dus waarom 
wel details van documenten.

Zelfs het gebruik van tex voor artikelen is een zwak argument omdat 
uitgevers zetwerk vaak danwel laten overdoen danwel behoorlijk aanpassen.

Ik zou zeggen: inhoud is belangrijk, en een bepaalde kwaliteit van 
vormgeving ook (noem het verzorging).

Hans

(Ik heb de afgelopen jaren best wel wat leuke afstudeerverslagen gemaakt 
met tex zien langskomen, maar daarbij hadden de studenten vrijheid in 
layout en keuze van fonts etc.)

(Een familielid kreeg destijds randvoorwaarden als 'opmaken met word 
perfect' en 'zus en zoveel harde returns hier en daar' en zo en scoorde 
daarom lager als gevolg van het feit dat het met tex was opgemaakt. Je 
bent dus ook nogal afhankelijk van de begeleiding.)

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list