[Tex-nl] luatex en system fonts

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Mon May 9 11:13:21 CEST 2011


On 8-5-2011 10:44, Roland Kwee wrote:
>  export OSFONTDIR=$HOME/.fonts

klopt

> Daarna iets over een mtxrun script dat ik niet in luatex heb. Lijkt me
> weer een obscurerende factor, maar het wordt ook als optioneel genoemd.
> Het wordt ook aanbevolen om een lijst van fonts te tonen, maar dat kan ik
> zelf ook, zie verder.

als je latex gebruikt heeft mtxrun geen zin hier; de latex font code in 
luatex gebruikt de context code, maar heeft zijn eigen font database 
variant

als je plain gebruikt dan kun je inderdaad mtxrun gebruiken om een font 
database te maken; mtxrun is de runner voor context (en gerelateerde 
scripts)

> Dan heb ik het volgende luatex document gebouwd om te zien welke fonts
> luatex "ziet", en onder welke naam:

als je font definities filenamen gebruiken dan is geen database nodig, 
voor een open type font gebruik je dan:

\font\whatever=file:somename

enz.

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list