[Tex-nl] luatex en system fonts

Roland Kwee rkwee at xs4all.nl
Sun May 8 10:44:04 CEST 2011


Kan iemand me uitleggen hoe ik de system fonts in luatex kan gebruiken?
Mijn systeem is Ubuntu linux.

Ik ben heel blij met de komst van luatex, vooral omdat er van gezegd wordt
dat het heel makkelijk gebruik kan maken van de system fonts. Terwijl het
altijd heel lastig is geweest om fonts te installeren in tex, en juist
makkelijk in windows of linux. Zo heb ik zojuist een paar honderd fonts
(afm/pfb/tfm/inf files) in directory ~/.fonts gecopieerd, en na opnieuw
inloggen waren ze allemaal prachtig bruikbaar in bijv. OpenOffice. Zo
makkelijk!

Wat betreft system fonts en luatex vond ik alleen info op
contextgarden.net. Stap 1 was makkelijk:
 export OSFONTDIR=$HOME/.fonts

Daarna iets over een mtxrun script dat ik niet in luatex heb. Lijkt me
weer een obscurerende factor, maar het wordt ook als optioneel genoemd.
Het wordt ook aanbevolen om een lijst van fonts te tonen, maar dat kan ik
zelf ook, zie verder.

Dan heb ik het volgende luatex document gebouwd om te zien welke fonts
luatex "ziet", en onder welke naam:% luatex_list_fonts.tex   Roland Kwee  7 may 2011
fonts accessible by luatex are:

\directlua{
for i,v in font.each() do
  psname=""
  if v.psname then
   psname=" psname "..v.psname
  end
  fname=""
  if v.fullname then
   fname=" fullname "..v.fullname
  end
  tex.print("fontnr "..i.." fontname "..v.name..psname..fname)
  tex.print([[ ]])
end
}
\bye


(NB: v.psname en v.fullname zijn niet altijd gevuld, vandaar
de if-blokken)

Helaas toont dit alleen een lijst van tex fonts, en geen van de fonts die
linux aantreft in ~/.fonts :-(

Graag jullie hulp in het gebruik van de unieke eigenschappen van luatex.

Groet, Roland Kwee
More information about the TeX-NL mailing list