[Tex-nl] fancyhdr en geometry probleem

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Thu May 5 11:26:42 CEST 2011


Hallo,

Het "probleem" met fancyhdr is geen probleem maar een feature. Lees de manual van fancyhdr over hoe de marks gedefinieerd worden. Marks voor de linker- en rechterpagina worden apart gedefinieerd, en er is iets in fancydhr waardoor soms inderdaad het "verkeerde" kopje tevoorschijn komt. Het heeft ook te maken met of het document enkelzijdig of dubbelzijdig wordt gezet (optie oneside en twoside, worden in vrijwel elke documentclass gedefinieerd, zie de manuals), en of een hoofdstuk op een willekeurige pagina mag beginnen of niet (optie openleft, openright, openany, ook in de documentclasses).Maar nogmaals, dit staat in de handleiding.

Wat betreft het centreren van tekst, zie de geometry handleiding over het hoe en waarom van de geometrie. Een paginavulling definieren in Latex is niet zo 1-2-3 geregeld, alhoewel het geometry pakket een hoop automatisch regelt. In latex is het van belang of een document enkelzijdig of dubbelzijdig is. Is het document dubbelzijdig, dan wordt altijd rekening gehouden met de bindmarge. Ook hiervoor, zie de manuals.

En als Wybo al meldde, kijk ook eens naar de memoir-class. Daar zitten heel veel van dit soort set-up opties gewoon standaard in (dus zonder dat je met allerlei pakketjes moet werken met mogelijke ongewenste interacties). De manual van memoir is een boekwerk op zich, maar als je je er eenmaal doorheen hebt gewerkt ben je heel goed in staat om de meest rare layouts uit je mouw te schudden.

Wilfred--- On Thu, 5/5/11, Alpha-CentaUrI <the.alphacentauri at gmail.com> wrote:

> From: Alpha-CentaUrI <the.alphacentauri at gmail.com>
> Subject: [Tex-nl] fancyhdr en geometry probleem
> To: tex-nl at ntg.nl
> Date: Thursday, 5 May, 2011, 5:27 AM
> Beste,
> 
> Help!?!
> 
> Bij het schrijven van een proefwerk moeten er altijd een
> aantal
> richtlijnen van de universiteit gevolgd worden. Dit heeft
> als gevolg
> dat je soms met de handen in het haar zit en je afvraagd:
> "waarom??!!!".
> 
> Zo heb ik er ook 2... (of toch 1, want de andere is een
> schoonheidsvraagje dat van mezelf komt).
> 
> 1) voor fancyheader: In een hoofdstuk na de appendices, na
> \appendix,
> in \backmatter, blijft het nummer van de vorige appendix
> staan. Dit
> heeft als gevolg dat in het hoofdstuk van de samenvatting
> in plaats
> van "samenvatting", "A. samenvatting" in de header staat.
> Hoe los ik
> dit op?
> 
> 
> 2) voor geometry (de irritante richtlijn): ik zou graag op
> een A4 blad
> een 17 bij 24 cm blad definiëren met 2 cm marges. Dit lukt
> perfect met
> geometry en layoutsize (zie code onderaan). Nu wil ik graag
> dat het
> vak dat ik definieer met layoutsize perfect in het midden
> van het blad
> komt. Ik zou met layoutvoffset kunnen werken.. maar dat is
> niet zo
> praktisch. Is er een optie om dit vak te centreren? In de
> manual vind
> ik het niet: hcentering en vcentering leken een oplossing,
> maar dienen
> blijkbaar voor iets anders.
> 
> 
> Graag jullie hulp.
> 
> Hieronder een werkend voorbeeld van beide problemen.
> 
> 
> Vriendelijke groeten
> Christopher
> 
> 
> 
> 
> 
> \documentclass[10pt]{book}
> 
> % Extra packages
> \usepackage[showframe,paper=a4paper,layoutsize={17cm,24cm},margin=2cm]{geometry}
> \usepackage{fancyhdr}
> 
> 
> 
> \pagestyle{fancy}
> \renewcommand{\chaptermark}[1]%
> {\markboth{\MakeUppercase{\thechapter.\ #1}}{}}
> \renewcommand{\sectionmark}[1]%
> {\markright{\MakeUppercase{\thesection.\ #1}}}
> \renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
> \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
> \newcommand{\helv}{%
> \fontfamily{phv}\fontseries{b}\fontsize{9}{11}\selectfont}
> \fancyhf{}
> \fancyhead[LE,RO]{\helv \thepage}
> \fancyhead[LO]{\helv \rightmark}
> \fancyhead[RE]{\helv \leftmark}
> \fancypagestyle{plain}{%
> \fancyhead{} % get rid of headers
> \fancyfoot[C]{\helv \thepage}
> \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % and the line
> }
> 
> 
> 
> \begin{document}
> 
> \frontmatter
> \tableofcontents
> 
> \mainmatter
> \chapter{Hoofdstuk 1}
> Hier staat hoofdstuk 1 natuurlijk...
> 
> Probleem 1: het layoutvak moet verticaal en horizontaal
> uitgelijnd
> worden zodat het netjes in het midden staat. Ik kan dit
> oplossen met
> layoutvoffset en layouthoffset maar dan weet ik niet of
> mijn tekstvak
> perfect in het midden staat van het blad (A4 hier dus)
> staat.
> 
> Het doel: op A4 een kleiner blad (17cm op 24cm) definiëren
> dat perfect
> in het midden van het A4 blad staat en 2 cm marge heeft. Op
> het
> uitlijnen na lukt dit aardig met geometry...
> 
> \chapter{Hoofdstuk 2}
> En hier staat 2...
> 
> 
> \appendix
> \chapter{Appendix zoveel}
> Hier staat wat we eerder niet verteld hebben.
> 
> \backmatter
> \chapter{Samenvatting}
> Geweldig werk! Maar waar zijn de oplossingen?
> 
> 
> \newpage
> Hier staat probleem 2! Zie header. Die A moet weg? En het
> puntje liefst ook :-)
> 
> \end{document}
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
> More information about the TeX-NL mailing list