[Tex-nl] fancyhdr en geometry probleem

Alpha-CentaUrI the.alphacentauri at gmail.com
Thu May 5 08:48:52 CEST 2011


Dag Wybo

Betreffende fancyhdr: ja en neen, ja.. er staat nu samenvatting, maar
neen: de layout is niet zoals op de vorige bladzijden? Er staat
nogtans ook \helv? Die andere headers staan in caps. Is er trouwens
geen manier om de titel zelf over te laten nemen zonder dat ik elke
keer moet kijken hoe dat hoofdstuk heet?

Betreffende de layout: neen dit is het niet. Jij vult heel het blad en
houdt geen rekening meer met de gewenste grootte? Zoals ik het
gedefinieerd had klopte het ongeveer, enkel dat het tekstvak
horizontaal en vertikaal gecentreerd moest worden.
Hier zie je wat ik wil:  http://img718.imageshack.us/i/layoutmc.jpg/
Het blad dus in A4, en op dit blad (in het midden) een vak van 24x17
met 2cm margin.Groetjes
Christopher

2011/5/4 Wybo Dekker <wybodekker at xs4all.nl>:
> Is dit wat je bedoelt?:
>
> \documentclass[10pt]{book}
>
> % Extra packages
> \usepackage[showframe,paper=a4paper,margin=20mm,top=28.5mm,bottom=28.5mm]{geometry}
> \usepackage{fancyhdr}
> \usepackage{ucs}\usepackage[utf8x]{inputenc}
>
>
>
> \pagestyle{fancy}
> \renewcommand{\chaptermark}[1]%
> {\markboth{\MakeUppercase{\thechapter.\ #1}}{}}
> \renewcommand{\sectionmark}[1]%
> {\markright{\MakeUppercase{\thesection.\ #1}}}
> \renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
> \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
> \newcommand{\helv}{%
> \fontfamily{phv}\fontseries{b}\fontsize{9}{11}\selectfont}
> \fancyhf{}
> \fancyhead[LE,RO]{\helv \thepage}
> \fancyhead[LO]{\helv \rightmark}
> \fancyhead[RE]{\helv \leftmark}
> \fancypagestyle{plain}{%
> \fancyhead{} % get rid of headers
> \fancyfoot[C]{\helv \thepage}
> \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % and the line
> }
>
>
>
> \begin{document}
>
> \frontmatter
> \tableofcontents
>
> \mainmatter
> \chapter{Hoofdstuk 1}
> Hier staat hoofdstuk 1 natuurlijk...
>
> Probleem 1: het layoutvak moet verticaal en horizontaal uitgelijnd
> worden zodat het netjes in het midden staat. Ik kan dit oplossen met
> layoutvoffset en layouthoffset maar dan weet ik niet of mijn tekstvak
> perfect in het midden staat van het blad (A4 hier dus) staat.
>
> Het doel: op A4 een kleiner blad (17cm op 24cm) definiëren dat perfect
> in het midden van het A4 blad staat en 2 cm marge heeft. Op het
> uitlijnen na lukt dit aardig met geometry...
>
> \chapter{Hoofdstuk 2}
> En hier staat 2...
>
>
> \appendix
> \chapter{Appendix zoveel}
> Hier staat wat we eerder niet verteld hebben.
>
> \backmatter
> \fancyhead[LO,RE]{\helv Samenvatting}
> \chapter{Samenvatting}
> Geweldig werk! Maar waar zijn de oplossingen?
> \newpage
> Hier staat probleem 2! Zie header. Die A moet weg? En het puntje liefst ook
> :-)
>
> \end{document}
>
>
>
> On 05/04/2011 10:27 PM, Alpha-CentaUrI wrote:
>>
>> 1) voor fancyheader: In een hoofdstuk na de appendices, na \appendix,
>> in \backmatter, blijft het nummer van de vorige appendix staan. Dit
>> heeft als gevolg dat in het hoofdstuk van de samenvatting in plaats
>> van "samenvatting", "A. samenvatting" in de header staat. Hoe los ik
>> dit op?
>>
>>
>> 2) voor geometry (de irritante richtlijn): ik zou graag op een A4 blad
>> een 17 bij 24 cm blad definiëren met 2 cm marges. Dit lukt perfect met
>> geometry en layoutsize (zie code onderaan). Nu wil ik graag dat het
>> vak dat ik definieer met layoutsize perfect in het midden van het blad
>> komt. Ik zou met layoutvoffset kunnen werken.. maar dat is niet zo
>> praktisch. Is er een optie om dit vak te centreren? In de manual vind
>> ik het niet: hcentering en vcentering leken een oplossing, maar dienen
>> blijkbaar voor iets anders.
>>
>>
>
> --
> Wybo
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
>More information about the TeX-NL mailing list