[Tex-nl] font install vraagje

Wybo Dekker wybodekker at xs4all.nl
Fri Jul 29 00:04:17 CEST 2011


Probeer eens regel 4 te vervangen door \newfont{\groot}{padr8a at 150pt}

On 07/28/2011 09:52 PM, Eric van Oorschot wrote:
> On 07/28/2011 09:35 PM, Wybo Dekker wrote:
>> Het helpt als je je (minimale) source meestuurt en meldt welke oude
>> MAPS, en welk artikel daarin, je bedoelt.
>>
>> On 07/28/2011 07:59 PM, Eric van Oorschot wrote:
>>> Waarschijnlijk voor texperts een eenvoudig probleem, maar na het
>>> installeren van m'n Adobe Garamond font lukt het me niet op die ook met
>>> latex/dvips te laten samenwerken. Ik heb het Garamond font geinstalleerd
>>> aan de hand van de beschrijving in een oudere MAPS.
> De beschrijving staat in Maps 29, November 2003.
> 
> Hieronder de source
> \documentclass[landscape]{article}
> \usepackage[T1]{fontenc}
> \usepackage[scaled]{xagaramon}
> \font\groot padr8a at 150pt
> \def\nummer#1{\groot #1\clearpage}
> \begin{document}
> \center \groot Adobe Garamond
> \end{document}
> 
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
> 

-- 
WyboMore information about the TeX-NL mailing list