[Tex-nl] font install vraagje

Eric van Oorschot eric.vanoorschot at xs4all.nl
Thu Jul 28 21:52:22 CEST 2011


On 07/28/2011 09:35 PM, Wybo Dekker wrote:
> Het helpt als je je (minimale) source meestuurt en meldt welke oude
> MAPS, en welk artikel daarin, je bedoelt.
>
> On 07/28/2011 07:59 PM, Eric van Oorschot wrote:
>> Waarschijnlijk voor texperts een eenvoudig probleem, maar na het
>> installeren van m'n Adobe Garamond font lukt het me niet op die ook met
>> latex/dvips te laten samenwerken. Ik heb het Garamond font geinstalleerd
>> aan de hand van de beschrijving in een oudere MAPS.
De beschrijving staat in Maps 29, November 2003.

Hieronder de source
\documentclass[landscape]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[scaled]{xagaramon}
\font\groot padr8a at 150pt
\def\nummer#1{\groot #1\clearpage}
\begin{document}
\center \groot Adobe Garamond
\end{document}
More information about the TeX-NL mailing list