[Tex-nl] font install vraagje

Eric van Oorschot eric.vanoorschot at xs4all.nl
Thu Jul 28 19:59:31 CEST 2011


Waarschijnlijk voor texperts een eenvoudig probleem, maar na het
installeren van m'n Adobe Garamond font lukt het me niet op die ook met
latex/dvips te laten samenwerken. Ik heb het Garamond font geinstalleerd
aan de hand van de beschrijving in een oudere MAPS. Hieronder de
foutmelding die ik krijg van mktexpk bij het draaien van dvips, en
daaronder de (Linux) output die hopelijk voor een kenner voldoende
duidelijk maakt wat ik verkeerd doe.

Dus wie kan me hiermee helpen ?

Vriendelijke groeten,

Eric van Oorschot


kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 15+0/600 --dpi
9000 padr8a
mktexpk: don't know how to create bitmap font for padr8a.
mktexpk: perhaps padr8a is missing from the map file.

linux:~ # updmap-sys --syncwithtrees
Config file: "/usr/local/texlive/2010/texmf-config/web2c/updmap.cfg"

linux:~ # kpsewhich --all updmap.cfg
/usr/local/texlive/2010/texmf-config/web2c/updmap.cfg

linux:~ # updmap-sys --listmaps | grep pad
Map pad.map

linux:~ # kpsewhich pad.map
/usr/local/texlive/2010/../texmf-local/fonts/map/dvips/pad.map

linux:~ # find /usr/local/texlive/texmf-local/ -name padr8a.*
/usr/local/texlive/texmf-local/fonts/type1/adobe/agaramon/padr8a.pfb
/usr/local/texlive/texmf-local/fonts/afm/adobe/agaramon/padr8a.afm
/usr/local/texlive/texmf-local/fonts/tfm/adobe/agaramon/padr8a.tfm

linux:~ # cat /usr/local/texlive/2010/../texmf-local/fonts/map/dvips/pad.map
% Adobe Garamond
padr8r AGaramond-Regular    "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<padr8a.pfb
padri8r AGaramond-Italic     "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<padri8a.pfb
pads8r AGaramond-Semibold    "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<pads8a.pfb
padsi8r AGaramond-SemiboldItalic "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<padsi8a.pfb
padb8r AGaramond-Bold      "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<padb8a.pfb
padbi8r AGaramond-BoldItalic   "TeXBase1Encoding ReEncodeFont" <8r.enc
<padbi8a.pfb
padr8x AGaramondExp-Regular    <padr8x.pfb
padri8x AGaramondExp-Italic     <padri8x.pfb
pads8x AGaramondExp-Semibold    <pads8x.pfb
padsi8x AGaramondExp-SemiboldItalic <padsi8x.pfb
padb8x AGaramondExp-Bold      <padb8x.pfb
padbi8x AGaramondExp-BoldItalic   <padbi8x.pfb

linux:~ # mktexpk --version
mktexpk $Id: mktexpk 18407 2010-05-21 18:16:31Z karl $
kpathsea version 6.0.1
Copyright 2011 Karl Berry & Olaf Weber.
License LGPLv2.1+: GNU Lesser GPL version 2.1 or later
<http://gnu.org/licenses/lgpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
More information about the TeX-NL mailing list