[Tex-nl] Welke (La)TeX (Was: Re: e ë ?)

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Tue Feb 1 12:39:08 CET 2011


Hoi,

Ten eerste: je haalt "tex-distributies" en "tex-engines" door elkaar. Texlive is een distributie: iemand die er verstand van meent te hebben heeft een collectie compilers, scripts, fonts, en extra pakketjes samengesteld voor algemeen gebruik. Zo heb je ook MikTeX, etc.

In jouw geval zou ik zeggen dat er meerdere opties zijn:

- linux: texlive installeren, en dan gewoon de traditionele "latex" gebruiken. De output is nu een dvi file. Je kan kiezen voor hetzij DVI -> PS -> PDF met behulp van dvips en ps2pdf; anderzijds kan je kiezen voor dvipdfm om de DVI meteen in PDF om te zetten.

- alternatief: gebruik pdflatex. Dat zou gewoon moeten werken met custom fonts en dergelijke zolang die fonts juist geinstalleerd zijn. Alleen de plaatjes kunnen een probleem vormen, want pdflatex accepteert alleen PDF, PNG en JPG voor zover ik weet, en niet EPS. Je kan de conversie eventueel "on the fly" doen tijdens de pdflatex compilatiestap, maar als je veel plaatjes hebt wordt dat nogal een tijdrovende kwestie.

Ik weet niet hoeveel custom-fonts je hebt, en hoe je die moet installeren. Maar wees gerust, met texlive is het in elk geval niet moeijlijker dan het destijds met tetex was :-))

Wilfred

--- On Tue, 1/2/11, Johan Vromans <jvromans at squirrel.nl> wrote:

> From: Johan Vromans <jvromans at squirrel.nl>
> Subject: [Tex-nl] Welke (La)TeX (Was: Re: e ë ?)
> To: "Piet van Oostrum" <piet at vanoostrum.org>
> Cc: "l-tex-nl" <tex-nl at ntg.nl>
> Date: Tuesday, 1 February, 2011, 6:40 AM
> [Quoting Piet van Oostrum, on January
> 31 2011, 15:58, in "Re: e ë ?"]
> > Standaard TeX heeft daar geen voorziening voor. Je
> kunt alleen
> > aangeven waar afbreekstreepjes komen, niet of er iets
> moet
> > veranderen. Een beetje teveel Engels geörienteerd
> dus. Als ik het
> > goed heb kan het in luatex wel.
> 
> Dat brengt me op de volgende vraag. 
> 
> Binnenkort ga ik een groot typesetting project na 8 jaar
> weer opnieuw
> leven inblazen. Dat project is geheel opgezet in LaTeX met
> toen als
> output PostScript. Inclusief custom fonts etc etc..
> 
> Bij het lezen van de laatste MAPS drong tot me door dat
> 'gewoon' LaTeX
> niet meer is wat het geweest is. Het is nu TeXlive, pdfTeX,
> LuaTeX,
> ConTeXt, noem maar op.
> 
> Gegeven een Linux platform en een LaTeX2e omgeving uit
> 2003, welke
> *TeX* is nu een goede keuze? Ik mag aannemen dat de output
> dit keer in
> PDF/A kan worden opgeleverd.
> 
> -- Johan
> 
> 
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
> 

More information about the TeX-NL mailing list