[Tex-nl] tekst combineren met slides

Koen Wybo koen.wybo at telenet.be
Fri Dec 9 08:30:15 CET 2011


Dag iedereeen,


interessante post: heb weer bijgeleerd over hoe jullie het aanpakken.
Persoonlijk doe ik een aanpassing in de documentclass i.p.v. \mode
\documentclass[t, handout]{beamer}

Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik de handleiding van beamer niet 
volledig heb doorgenomen ;-)

Dit zorgt ervoor dat alle presentaties 'geplet' worden tot 1 afbeelding 
per frame zodat mijn \pause-commando's genegeerd worden.
Naast \pgfpagesuselayout dat je intern in je document kan gebruiken, kun 
je ook een extern programma als pdfjam (met pdfnup) aanroepen.

pdfnup --nup "2x3" --offset ".25cm .25cm" --delta ".25cm .5cm" --frame 
true --scale 0.9 presentatie.pdf


Resultaat is presentatie-nup.pdf Ik weet niet in welke mate pdfjam 
verbonden is met pgfpages.
Met dit commando kriijg je heel wat witruimte rondom de slides: met 
pdfcrop kun je die verwijderen.

Wat je ook kan doen is pagina per pagina rechtstreeks importeren in je 
document.
Om afbeeldingen snel naast elkaar te kunnen plaatsen heb ik in het 
verleden een nieuw commando (hier met drie afbeeldingen) aangemaakt. 
Misschien niet helemaal volgens de regels, maar het werkt.

\newcommand \drieprentjes[6]{

\begin{minipage}[b]{\linewidth}

\center \begin{minipage}[t]{0.3\linewidth} 
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{beelden/#2} \caption*{#1} 
\end{minipage}

\hspace{0.4cm}

\begin{minipage}[t]{0.3\linewidth} 
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{beelden/#4} \caption*{#3} 
\end{minipage}

\hspace{0.4cm}

\begin{minipage}[t]{0.3\linewidth} 
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{beelden/#6} \caption*{#5} 
\end{minipage}

\end{minipage}

}


\drieprentjes{wat tekst ter verduidelijking}{mijnafbeelding1}{wat tekst 
ter verduidelijking}{mijnafbeelding2}{wat tekst ter 
verduidelijking}{mijnafbeelding3}


Waarschijnlijk kun je dit ook doen voor je presentatie maar dan met 
pagina's . Je moet nu wel de opdracht invoeren om de juiste pagina eruit 
te halen en niet vergeten: duidelijk de extensie .pdf vermelden bij de 
bestandsnaam van je pdf.


\newcommand \drieprentjes-pdf[6]{

\begin{minipage}[b]{\linewidth}

\center \begin{minipage}[t]{0.3\linewidth} \includegraphics||[|page=1, 
|width=0.95\linewidth]{beelden/#2} \caption*{#1} \end{minipage}

\hspace{0.4cm}

\begin{minipage}[t]{0.3\linewidth} \includegraphics[|page=2,| 
width=0.95\linewidth]{beelden/#4} \caption*{#3} \end{minipage}

\hspace{0.4cm}

\begin{minipage}[t]{0.3\linewidth} \includegraphics[|page=3,| 
width=0.95\linewidth]{beelden/#6} \caption*{#5} \end{minipage}

\end{minipage}

}Weet er iemand hoe je het kan automatiseren om drie opeenvolgende 
pagina's in te voegen? Stel: je wil invoegen vanaf slide 4 tot en met 6: 
hoe zorg je ervoor dat je in je commando gewoon 4 moet intikken en dat 
er dan bij de volgende 1 pagina wordt bijgeteld?Koen Wybo

On 09-12-11 00:40, Wilfred van Rooijen wrote:
> De beamer class heeft ook opties om slides "nup" te zetten op een vel 
> papier van een bepaald formaat, bijvoorbeeld 4 slides per a4. Je kan 
> dan dingen als een "border" en een "achtergrond-shading" instellen.
>
> %--------------------------------------------------------------------
> % \mode{presentation} sets material for presentations;
> % \setbeamercovered{dynamic} makes future elements transparent
> % Default theme, no colors, titles in bold
> %--------------------------------------------------------------------
> \definecolor{uf1}{RGB}{ 11, 61,145}
> \definecolor{uf2}{RGB}{ 83,119,179}
> \definecolor{uf3}{RGB}{175,201,243}
>
> \mode<presentation>
> {
>  \usetheme[]{default}
>  \usecolortheme{default}
>  \useinnertheme[shadow]{rounded}
>  \useoutertheme{infolines}
>  \setbeamercolor{palette primary}{bg=uf3,fg=uf1}
>  \setbeamercolor{palette secondary}{bg=uf2,fg=white}
>  \setbeamercolor{palette tertiary}{bg=uf1,fg=white}
>  \usefonttheme{structurebold}
>  \useinnertheme[shadow]{rounded}
>  \setbeamercovered{dynamic}
>  \setbeamertemplate{navigation symbols}{}
>  \setbeamertemplate{headline}[default]
> }
>
> \mode<handout>{
>  \setbeamercolor{background canvas}{bg=black!5}
> % \pgfpagesuselayout{resize to}[a4paper,border shrink=5mm]
> % \pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,border shrink=5mm,landscape]
>  \setbeamertemplate{footline}[page number]
> }
>
> Dus de dingen in \pgfpagesuselayout. De resulterende a4 pagina's kan 
> je met pgfpages opnemen in een document, of, als je wilt dat elke 
> pagina met slides een volledige header, footer en paginanummer krijgt, 
> je kan de pdfs opnemen als een figure (zonder caption) Een 
> woordenlijst kan je eventueel met het nomencl package maken.
>
> Groeten,
> Wilfred
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *From:* Piet van Oostrum <piet at vanoostrum.org>
> *To:* TEX-NL : de Nederlandstalige discussie lijst over TeX en 
> companen <tex-nl at ntg.nl>
> *Sent:* Friday, 9 December 2011, 1:52
> *Subject:* Re: [Tex-nl] tekst combineren met slides
>
> Van Heule Dirk wrote:
>
> > Beste LaTeX-vrienden,
> >
> > Voor het maken van een nieuwe syllabus dacht ik aan een combinatie
> > van tekst en slides (deze laatste zijn reeds gemaakt met beamer).
> >
> > Ik zou voor een bookstyle opteren.
> >
> > De bedoeling is elk hoofdstuk te voorzien van een korte inleiding, om
> > daarna de slides per 4 te integreren in de tekst.
> >
> > De syllabus zou afgesloten worden met een verklarende woordenlijst.
> >
> > Iemand een idee hoe ik dit best aanpak ?
> >
> Het makkelijkste lijkt mij om van de beamer slides een PDF te maken en 
> die dan met pdfpages in je boek te integreren.
> -- 
> Piet van Oostrum <piet at vanoostrum.org <mailto:piet at vanoostrum.org>>
> WWW: http://pietvanoostrum.com/
> PGP key: [8DAE142BE17999C4]
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl <mailto:TeX-NL at ntg.nl>
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
>
>
>
>
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
More information about the TeX-NL mailing list