[Tex-nl] tekst combineren met slides

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Fri Dec 9 00:40:37 CET 2011


De beamer class heeft ook opties om slides "nup" te zetten op een vel papier van een bepaald formaat, bijvoorbeeld 4 slides per a4. Je kan dan dingen als een "border" en een "achtergrond-shading" instellen. 


%--------------------------------------------------------------------
% \mode{presentation} sets material for presentations;
% \setbeamercovered{dynamic} makes future elements transparent
% Default theme, no colors, titles in bold
%--------------------------------------------------------------------
\definecolor{uf1}{RGB}{ 11, 61,145}
\definecolor{uf2}{RGB}{ 83,119,179}
\definecolor{uf3}{RGB}{175,201,243}

\mode<presentation>
{
  \usetheme[]{default}
  \usecolortheme{default}
  \useinnertheme[shadow]{rounded}
  \useoutertheme{infolines}
  \setbeamercolor{palette primary}{bg=uf3,fg=uf1}
  \setbeamercolor{palette secondary}{bg=uf2,fg=white}
  \setbeamercolor{palette tertiary}{bg=uf1,fg=white}
  \usefonttheme{structurebold}
  \useinnertheme[shadow]{rounded}
  \setbeamercovered{dynamic}
  \setbeamertemplate{navigation symbols}{}
  \setbeamertemplate{headline}[default]
}

\mode<handout>{
  \setbeamercolor{background canvas}{bg=black!5}
%  \pgfpagesuselayout{resize to}[a4paper,border shrink=5mm]
%  \pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper,border shrink=5mm,landscape]
  \setbeamertemplate{footline}[page number]
}


Dus de dingen in \pgfpagesuselayout. De resulterende a4 pagina's kan je met pgfpages opnemen in een document, of, als je wilt dat elke pagina met slides een volledige header, footer en paginanummer krijgt, je kan de pdfs opnemen als een figure (zonder caption) Een woordenlijst kan je eventueel met het nomencl package maken.

Groeten,
Wilfred
________________________________
 From: Piet van Oostrum <piet at vanoostrum.org>
To: TEX-NL : de Nederlandstalige discussie lijst over TeX en companen <tex-nl at ntg.nl> 
Sent: Friday, 9 December 2011, 1:52
Subject: Re: [Tex-nl] tekst combineren met slides
 
Van Heule Dirk wrote:

> Beste LaTeX-vrienden,
> 
> Voor het maken van een nieuwe syllabus dacht ik aan een combinatie
> van tekst en slides (deze laatste zijn reeds gemaakt met beamer).
> 
> Ik zou voor een bookstyle opteren.
> 
> De bedoeling is elk hoofdstuk te voorzien van een korte inleiding, om
> daarna de slides per 4 te integreren in de tekst.
> 
> De syllabus zou afgesloten worden met een verklarende woordenlijst.
> 
> Iemand een idee hoe ik dit best aanpak ?
> 
Het makkelijkste lijkt mij om van de beamer slides een PDF te maken en die dan met pdfpages in je boek te integreren.
-- 
Piet van Oostrum <piet at vanoostrum.org>
WWW: http://pietvanoostrum.com/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]
_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL at ntg.nl
http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20111208/bafe0db4/attachment.html>


More information about the TeX-NL mailing list