[Tex-nl] Migreren naar pdfLaTeX

Roland Smith rsmith at xs4all.nl
Fri Apr 15 20:34:36 CEST 2011


On Thu, Apr 14, 2011 at 02:04:11PM +0200, Johan Vromans wrote:
> Hoi,
> 
> Ik ben een van mijn boekproducties aan het migreren van LaTeX naar
> pdfLaTeX. De meeste issues (fonts...) zijn inmiddels opgelost.
> 
> Ik zit nog met het aanbrengen van cropmarks. Vroeger deed ik dat met een
> klein stukje PostScript in de preamble maar dat werkt uiteraard niet met
> pdfLateX. Ik heb een tijdje zitten stoeien met crop.sty en geometry.sty
> maar ik krijg er geen goede resultaten uit. De cropmarks vallen buiten
> de pagina, dan wel de pagina's worden geschaald waardoor ze veel te
> klein worden.[1]
> 
> Wat ik heb is (ongeveer):
> 
>  \topmargin 23mm
>  \oddsidemargin 33mm
>  \evensidemargin\oddsidemargin
>  \textheight 146mm
>  \textwidth 82.5mm
> 
> Wat ik wil is cropmarks die een pagina markeren van 107 x 177 mm op de
> ongeschaalde printout.

Als je de cropmarks al beschikbaar hebt als PDF, dan zou je kunnen proberen om
de headings te herdefiniëren, en daar je cropmark-pdf in te stoppen in een
picture omgeving die geen grootte heeft. Zoiets heb ik ook wel eens gedaan om
een speciaal kader op elke bladzijde van een document te kijgen;

  \renewcommand{\ps at headings}{
   \renewcommand{\@oddfoot}{
     \setlength{\unitlength}{1mm}
     \begin{picture}(0,0)
     \put(-29,-16){\includegraphics{\frname}}
    \end{picture}
   }
   \renewcommand{\@evenfoot}{\@oddfoot}
  }
  \renewcommand{\ps at plain}{\ps at headings}
  % make the page style active
  \pagestyle{headings}

In de macro \frname zat de naam van mijn kader. Ik moest een beetje stoeien
met de coordinaten in het \put commando om het kader op de juiste plaats te
krijgen. Werkte prima.

Als je geen PDF-je hebt van de crop marks, is het ook niet zo moeilijk om ze
even in PostScript te schrijven en dat naar PDF te converteren.

Roland
-- 
R.F.Smith                  http://www.xs4all.nl/~rsmith/
[plain text _non-HTML_ PGP/GnuPG encrypted/signed email much appreciated]
pgp: 1A2B 477F 9970 BA3C 2914 B7CE 1277 EFB0 C321 A725 (KeyID: C321A725)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 196 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20110415/ec1c4ba1/attachment.pgp>


More information about the TeX-NL mailing list