[Tex-nl] Migreren naar pdfLaTeX

Wybo Dekker wybodekker at xs4all.nl
Thu Apr 14 14:45:13 CEST 2011


On Thu, 2011-04-14 at 14:04 +0200, Johan Vromans wrote:
> Ik ben een van mijn boekproducties aan het migreren van LaTeX naar
> pdfLaTeX. De meeste issues (fonts...) zijn inmiddels opgelost.
> 
> Ik zit nog met het aanbrengen van cropmarks. Vroeger deed ik dat met
> een
> klein stukje PostScript in de preamble maar dat werkt uiteraard niet
> met
> pdfLateX. Ik heb een tijdje zitten stoeien met crop.sty en
> geometry.sty
> maar ik krijg er geen goede resultaten uit. De cropmarks vallen buiten
> de pagina, dan wel de pagina's worden geschaald waardoor ze veel te
> klein worden.[1] 

Ik gebruik de memoir class in combinatie met layout.sty, misschien heb
je er iets aan:

voorbeeld.tex:

\documentclass[
% showtrims, % uncomment to see crop marks
]{memoir}
\usepackage{test}
\begin{document}
\chapter{Inleiding}
 Dit is een inleiding
\end{document}

test.sty:

\usepackage{layout}
\usepackage{calc}

\ifshowtrims
  \setstocksize{297mm}{210mm}     % print on A4 paper
  \def\bindingoffset{8mm}
\else 
  \setstocksize{255mm}{160mm}     % print on ready-cut paper
  \def\bindingoffset{0mm}
\fi
\settrimmedsize{255mm}{160mm}{*} % royal
\setlength{\trimtop}{0pt}
\setlength{\trimedge}{\stockwidth-\paperwidth-\bindingoffset}
\newlength{\hgrid}\setlength{\hgrid}{\paperheight/9}
\newlength{\wgrid}\setlength{\wgrid}{\paperwidth/9}
\settypeblocksize{6\hgrid}{6\wgrid}{*}
\setulmargins{\hgrid}{*}{*}
\setlrmargins{\wgrid}{*}{*}
\setmarginnotes{17pt}{51pt}{\onelineskip}
\setheadfoot{\onelineskip}{2\onelineskip}
\setheaderspaces{*}{\onelineskip}{*}
\checkandfixthelayout
\typeoutlayout
\typeoutstandardlayout

-- 
Wybo
More information about the TeX-NL mailing list