[Tex-nl] probleem met "line spacing"

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Tue Apr 5 13:50:04 CEST 2011


Hallo H. Ernste,

Gezien het voorbeeld neem ik aan dat alle tekst aan de bovenzijde van de pagina in \footnotesize staat, en vanaf het nieuwe \chapter wordt alles weer normaal gezet. OK, ten eerste dit, er is al eens eerder iets over gemeld:

http://osdir.com/ml/auctex-gnu/2011-01/msg00048.html

Met andere woorden: de vorm \begin{fontsize} foo bar \end{fontsize} moet in principe vermeden worden juist omdat het problemen met de regelafstand oplevert. De "normale vorm" \footnotesize .... \normalsize verdient de voorkeur (wist ik overigens ook niet, maar ik wist ook niet dat er een \begin{fontsize} ... \end{fontsize} environment was).

Ik weet niet hoe goed je latex achtergrond is, maar ik wil proberen om wat achtergrondinfo te geven. Misschien heb ik het niet helemaal juist maar dat wordt dan op deze lijst vanzelf wel weer rechtgetrokken door de echte latex-gurus.

Latex zet de tekst "per alinea", en in tweede instantie "per pagina". Latex kiest de letterafstand, woordafstand, alinea-layout zodanig dat een bepaalde "penalty" zo klein mogelijk is. Omdat je soms hele lelijke afbrekingen kan krijgen, heeft latex een aantal "rubberlengths", dat zijn afstanden die binnen bepaalde grenzen kunnen varieren om een optimaal resultaat te krijgen. Enkele van die afstanden zijn de afstand tussen de letters (kerning) en afstand tusesn de woorden om een goed uitgevulde regel te krijgen. Verder is de regelafstand variabel, en voor zover ik weet de afstand tussen de regels ook een beetje. Ook de ruimte tussen twee alineas is variabel, en ook de afstand tussen de laatste alinea van sectie en een nieuwe header. Gezien het voorbeeld kan het zijn dat latex de boel wat uitrekt om een goed gevulde pagina te krijgen, waarbij blijkbaar even voorbijgegaan wordt aan het feit dat het font te klein is. Dat kan je in veel gevallen oplossen door
 wat extra "schuifmogelijkheden" in te bouwen, dus een extra lege regel, soms een \mbox{} (een expliciet lege math box, maar de ruimte eromheen is wel variabel, geeft dus schuifmogelijkheden), soms een \par (maakt een nieuwe alinea, en dus nieuwe schuifmogelijkheid. In veel gevallen zal je in de log file een melding zien dat een bepaalde penalty op een pagina hoog is als dit soort rare uitvullingen zich voordoen.

Overigens is bijvoorbeeld een spatie in latex in breedte variabel. Als je een vaste hoeveelheid wit wil hebben tussen twee woorden, of als er tussen twee woorden geen afbreking mag optreden, kan je ~ gebruiken. Ikzelf gebruik dat vaak als in:

"Zie figuur~\ref{fig::blah}"

Op deze manier is de afstand tussen figuur en het nummer altijd hetzelfde, en bovendien kan het figuurnummer niet op de volgende regel terecht komen. In math omgeving bestaat zelfs helemaal geen "spatie" - de afstand tussen de symbolen wordt helemaal bepaald door de categorie waartoe het symbool behoort. In dat geval kan je met ~ een witruimte afdwingen (en voor meer witruimte: \quad, \qquad, \qqqquad) 

Groeten,
Wilfred

--- On Tue, 5/4/11, h.ernste at fm.ru.nl <h.ernste at fm.ru.nl> wrote:

> From: h.ernste at fm.ru.nl <h.ernste at fm.ru.nl>
> Subject: Re: [Tex-nl] probleem met "line spacing"
> To: "'TEX-NL : de Nederlandstalige discussie lijst over TeX en companen'" <tex-nl at ntg.nl>
> Date: Tuesday, 5 April, 2011, 7:26 PM
> Yep, dat heeft gewerkt. Hartelijk
> bedankt
> 
> -----Original Message-----
> From: tex-nl-bounces at ntg.nl
> [mailto:tex-nl-bounces at ntg.nl]
> On Behalf Of Wybo 
> Dekker
> Sent: Tuesday, April 05, 2011 12:25 PM
> To: TEX-NL : de Nederlandstalige discussie lijst over TeX
> en companen
> Subject: Re: [Tex-nl] probleem met "line spacing"
> 
> On Tue, 2011-04-05 at 11:14 +0200, h.ernste at fm.ru.nl
> wrote:
> >
> >
> > Ik heb bij het typesetten van een boek een probleem
> met linespacing.
> > Als ik voor een deel van de tekst wissel naar een
> kleiner font met
> > \begin{footnotesize} en daarna weer terugwissel naar
> gewone fontsize
> > met \end{footnotesize} dan heeft de laatste alinea van
> dat gedeelte
> > van de tekst dat in die kleinere fontgrootte gezet
> wordt de verkeerde
> > regelafstand. Ik vermoed dat dus te vroeg naar de
> regelafstand van de
> > grotere fontgrootte gewisseld wordt. Ik weet echter
> niet waarom en ook
> > niet hoe ik dit kan beïnvloeden. Wie kan mij hierbij
> helpen…??
> 
> probeer eens een lege regel, of een \par vóór zowel de
> \begin{footnotesize} 
> als de \end{footnotesize}
> 
> --
> Wybo
> 
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl
> 

More information about the TeX-NL mailing list