[Tex-nl] speller Nederlands

Pander pander at users.sourceforge.net
Fri Nov 26 14:27:03 CET 2010


On 2010-11-26 14:19, Wybo Dekker wrote:
> Wat raden jullie onder linux als speller voor Nederlandse TeX-teksten aan?
> Ik kan er tot nu toe geen vinden die een regel als deze aankan:
> 
> Hotel “Amsteredam” ligt nabij \textbf{Uterecht}.
> 
> Het beste gaat het tot nu toe met:
> hunspell -d nl -t -i utf-8 ~/test.tex

Dit is ook de beste. Deze wordt binnenkort specifiek uitgebreid om de
Nederlandse taal nog beter te ondersteunen.

> Maar de twee dubbelquotes (utf-8 e2809c) verstoren de uitvoer, zodat je
> in plaats van "Amsteredam" ziet: msteramm
> Dat gebeurt trouwens ook met de andere talen.
> 

Je zou ``Amsterdam'' kunnen schrijven, dat gaat wel goed. Misschien dat
andere mensen hier nog tips kunnen geven. Als het echt een bug is, kun
je die aanmelden bij
https://sourceforge.net/tracker/?group_id=143754&atid=756395

De vraag blijft ook hoeveel van UTF-8 je gaat gebruiken. Speciale LaTeX
commando's om een é te creëren zijn niet meer nodig en worden door bijna
alle fonts ondersteund. Maar … en “ en ” worden niet door elk font
ondersteund dus prefereer ik \ldots, `` en ''.

Groeten,

PanderMore information about the TeX-NL mailing list