[Tex-nl] arabisch

Dick Hoogendijk dick at nagual.nl
Sun Nov 7 15:39:16 CET 2010


Ik kan mijn editor instellen op utf8x en krijg dan keurig de Arabische 
lettertekens te zien op mijn scherm. Helaas krijg ik errors zoals 
"tex(1): Fout: ! Package ucs Error: Unknown Unicode character 1576 = 
U+0628" Ik neem dus aan dat ik ucs moet vervangen. Maar waarvoor en hoe 
doe ik dat?

More information about the TeX-NL mailing list