[Tex-nl] alinea en pagina

Roland Smith rsmith at xs4all.nl
Mon Dec 20 19:59:37 CET 2010


On Mon, Dec 20, 2010 at 12:58:03PM +0100, Dick Hoogendijk wrote:
> Is er een mogelijkheid binnen TeX om aan te geven dat alinea's in zijn 
> geheel naar een volgende bladzijde moeten worden overgeheveld?

Dit heet in de typografie meen ik dat je geen "weduwen en wezen" wilt hebben.

> Momenteel moet ik iedere keer de layout controleren door een PDF te 
> genereren om dan handmatig een /newpage in te lassen op plekken waar ik 
> dat nodig vind. Om dan daarna ook maar te hopen dat ik geen nieuwe tekst 
> toevoeg:-)

Dat deed ik ook altijd (maar dan met \clearpage i.v.m. floats.)

> Kan iemand mij hierbij adviseren?

Je kunt de volgende commando's in de preamble zetten:

\widowpenalty=1000
\clubpenalty=1000

Dan zouden alle weduwen en wezen weg moeten zijn. Dit werkt wel door het hele
document. Je kunt de getallen ook lager maken om in bepaalde mate weduwen en
wezen toe te staan.

Roland
-- 
R.F.Smith                  http://www.xs4all.nl/~rsmith/
[plain text _non-HTML_ PGP/GnuPG encrypted/signed email much appreciated]
pgp: 1A2B 477F 9970 BA3C 2914 B7CE 1277 EFB0 C321 A725 (KeyID: C321A725)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 196 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20101220/e70812a8/attachment.pgp>


More information about the TeX-NL mailing list