[Tex-nl] Hulp gevraagd m.b.t. mathematische formule in font Myriad Pro

Wybo Dekker wybodekker at xs4all.nl
Mon Dec 13 17:06:31 CET 2010


On 2010-12-13 13:19, Wilfred van Rooijen wrote:
> Het kan nog veel simpeler met het mhchem-pakket. Ff wachten:

Nou, simpel... En mijn bezwaar is dat het grotendeels in math staat, dus 
als je van font wisselt krijg je cm. En de teksten bij de pijlen vind ik 
te groot.

Hier is mijn versie, in xelatex, met het juiste font, en zonder amsmath 
of mhchem, pdf attached:

%!xelatex
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{subscript,marvosym}
\usepackage{fontspec}
\defaultfontfeatures{Scale=MatchLowercase,Numbers=OldStyle,Mapping=tex-text}

% print isotope with \isotope{235}{92}{U}
\newlength{\wnum}
\newcommand{\isotope}[3]{%
  \settowidth{\wnum}{#1}
  \begin{minipage}{\wnum}\raggedleft
   \textsuperscript{#1}\\[-\baselineskip]
   \textsubscript{#2}
  \end{minipage}#3
}

% print reaction arrow with \reactionarrow{toptext}{bottomtext}
\newcommand{\reactionarrow}[2]{\quad
  \begin{minipage}{3em}\footnotesize\centering
   \mbox{#1\strut}\\[-1.5ex]
   \raisebox{1.5pt}{\rule{\textwidth}{.5pt}}{\tiny\Forward}\\[-1.5ex]
   \mbox{#2\strut}
  \end{minipage}\quad
}
\newcommand{\Beta}{\footnotesize\ss\textsuperscript{-}}
\begin{document}
\fontspec{MyriadPro-Regular}
\isotope{232}{90}{Th} + n
  \reactionarrow{}{}
\isotope{233}{91}{Pa}
  \reactionarrow{\Beta}{2,3 min}
\isotope{233}{91}{Pa}
  \reactionarrow{\Beta}{27d}
\isotope{233}{92}{U}
\end{document}
> \documentclass[]{article}
> \usepackage[version=3]{mhchem}
>
> \begin{document}
>
> \ce{^{232}_{90}Th + n -> ^{233}_{90}Th ->[\beta^-][\text{22.3 min}]
> ^{233}_{91} Pa ->[\beta^-][\text{27 d}] ^{233}_{92}U}
>
> \ce{^{232}_{90}Th + ^1_0n -> ^{233}_{90}Th ->[\beta^-][\text{22.3 min}]
> ^{233}_{91} Pa ->[\beta^-][\text{27 d}] ^{233}_{92}U}
> \end{document}
>
> Klaar! Naar keuze kan je de fonts instellen, zie de mhchem manual. In
> het tweede voorbeeld heb ik het massagetal van het neutron ook even
> toegevoegd, dat maakt de vergelijking kloppend.
>
> Overigens heeft de kernreactorfysicus in mij wel het een en ander aan te
> merken op de tekst :-))
>

-- 
Wybo
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: isotope.pdf
Type: application/pdf
Size: 5521 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20101213/db47da85/attachment.pdf>


More information about the TeX-NL mailing list