<html><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
</head><body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<blockquote style="border: 0px none;" 
cite="mid:Bf6.hnoL.XR7OXmndy%7D.1LwqrU@seznam.cz" type="cite">
  <div style="margin:30px 25px 10px 25px;" class="__pbConvHr"><div 
style="width:100%;border-top:1px solid #EDEEF0;padding-top:5px">   <div 
style="display:inline-block;white-space:nowrap;vertical-align:middle;width:49%;">
        <a moz-do-not-send="true" href="mailto:strajt9@seznam.cz" 
style="color:#737F92 
!important;padding-right:6px;font-weight:bold;text-decoration:none 
!important;">Mikoláš Štrajt</a></div>   <div 
style="display:inline-block;white-space:nowrap;vertical-align:middle;width:48%;text-align:
 right;">     <font color="#9FA2A5"><span style="padding-left:6px">5. 
September 2015 22:15</span></font></div>    </div></div>
  <div style="color: rgb(136, 136, 136); margin-left: 24px; 
margin-right: 24px;" __pbrmquotes="true" class="__pbConvBody">I am 
finalizing my semi-autogenerated e-book and i ran into three issues:<br><br>1)
 its impossible to place table of content after the content itself. It 
simply doesnt display without any trace in log.<br>2) i am triying to 
use Antykwa Torunska with "\definetypeface [antykwa] [rm] [serif] 
[antykwa-torunska] [default] [encoding=ec]", but it complaint for 
misssing typescript. Is there some working way to install it? (Using 
minimals)<br></div>
</blockquote>
Use<br>
<br>
    \definetypeface [antykwa] [rm] [serif] [antykwa] [default]<br>
<br>
to set the font.<br>
<blockquote style="border: 0px none;" 
cite="mid:Bf6.hnoL.XR7OXmndy%7D.1LwqrU@seznam.cz" type="cite">
  <div style="color:#888888;margin-left:24px;margin-right:24px;" 
__pbrmquotes="true" class="__pbConvBody">3) is there some trick to 
protect stanzas of poems against pagebreak in the middle of stanza? Or 
there are some usefult tips/modules when typeseting poetry in Context?<br>
  </div>
</blockquote>
You can use the lines environment with the packed option.<br>
<br>
%%%% begin example<br>
\definetypeface [antykwa] [rm] [serif] [antykwa] [default]<br>
<br>
\setupbodyfont[antykwa]<br>
<br>
\setuplines[option=packed,inbetween={\blank[line,preference]}]<br>
<br>
\setuppapersize[A6]<br>
<br>
\showframe<br>
<br>
\starttext<br>
<br>
\subsection{Co mě tak láká?}<br>
<br>
\startlines<br>
A ty se ptáš,<br>
co mě tak láka, na tobě?<br>
Odpoveď máš<br>
tady i když v snivé podobě<br>
<br>
Dostal jsem ochutnat<br>
z poháru štěstí.<br>
Je to jak tancovat<br>
na poušti v dešti.<br>
<br>
Rychle mi však došlo,<br>
že byl to jen sen<br>
Nad pouští slunce vyšlo<br>
a zase další horký den.<br>
<br>
Tak buď mi oázou,<br>
do které toužím jít.<br>
Pouští mé kroky jdou,<br>
mám žízeň, musím pít.<br>
<br>
I kdybys byla jen fata morgána,<br>
tak dáváš mi směr.<br>
Oslovit můžu pak, to slunce nad náma:<br>
Jen do mě si per!<br>
\stoplines<br>
<br>
\stoptext<br>
%%%% end example<br>
<br>
Wolfgang<br>
</body></html>