[NTG-context] Keep the right margin in [nothyphenated, flushleft] columns

Marcin Ciura mciura at gmail.com
Fri Aug 12 14:01:52 CEST 2022


Dear list,

I am typesetting [nothyphenated,flushleft] text in two columns. Some words
stick through the right margin of the left column, sometimes even
overlapping the right column. How can I make Context obey the right margin?

The MWE is below.

Here is the output PDF:
https://live.contextgarden.net/cgi-bin/result.cgi?id=UnSfnS


Best regards,

Marcin


\setupalign[nothyphenated,flushleft]

\starttext

\startitemize[n,nowhite,columns,two]

% The word '(boków' sticks through the right

% margin of the left column.

\item {\bf Wielokąt} to figura na płaszczyźnie,

której brzeg składa się z~odcinków

({\bf boków wielokąta}).

Końce boków nazywamy wierzchołkami wielokąta.

Czasem wyróżniamy jeden bok,

nazywając go podstawą wielokąta.

\stopitemize

\stoptext
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/ntg-context/attachments/20220812/62669b30/attachment.htm>


More information about the ntg-context mailing list