[NTG-context] xml input

Pablo Rodriguez oinos at gmx.es
Thu Apr 14 22:56:18 CEST 2016


Hans,

excuse my top-posting.

I was really interested in this thread. But Dutch isn’t something in
between English and German (two languages I used to know).

My apologies for the comment, if the message was intended as private.

I’m eager to learn XML in ConTeXt, since the possibilities are less than
with standard (or the other) ConTeXt.


Pablo


On 04/14/2016 10:30 PM, Meer, Hans van der wrote:
>> On 14 Apr 2016, at 10:45, Hans Hagen wrote:
>> [...]
>> a clue: \xmlinclude
>>
> By the way: hoe laad ik de inhoud van een /buffer/ net als van een file,
> is er een buffer equivalent van \xmlinclude?
> 
> Hans, het spijt me zeer, maar ik begrijp er geen hout meer van want er
> volgt een crash met een lua-error.
> Ik lees voor \xmlinclude dat \xmlinclude{NODE}{LPATH}{ATTRIBUTE} de file
> in het attribuut laadt.
> 
> Ik heb wat in de code rondgeneusd. 
> Uit lxml      > tex > including file 'notes-example.xml' 
> in de log blijkt dat in function lxml.include(id,pattern,attribute,options)
> moet zijn uitgevoerd
> 
>       if trace_loading then
>         report_lxml("including file %a",filename)
>       end
>       noffiles, nofconverted = noffiles + 1, nofconverted + 1
>       return resolvers.loadtexfile(filename) or ""
> 
> Met resolvers tracking komt hier nog tussen:
> lxml      > tex > including file 'notes-example.xml'
> resolvers    > methods > resolving, method 'finders', how 'uri',
> handler 'file', argument 'notes-example.xml'
> resolvers    > resolving > remembering file 'notes-example.xml' using
> hash 'xml::notes-example.xml'
> resolvers    > files > file finder: 'notes-example.xml' found
> resolvers    > methods > resolving, method 'loaders', how 'uri',
> handler 'file', argument 'notes-example.xml'
> resolvers    > files > file loader: 'notes-example.xml' loaded
> het lijkt erop dat de gezochte file wel geladen is en dat pas daarna
> ConTeXt het opgeeft met de error.
> 
> De log geeft me hier:
> 
> HVDM-NOTE-DEBUG > enter notes:include
> HVDM-NOTE-DEBUG > ..looking for file notes-example.xml
> lxml      > tex > including file 'notes-example.xml'
> 
> lua error    > lua error on line 14 in file
> /Users/hansm/Documents/TeX/texmf/publications/takenotes/take notes.tex:
> 
> ...-35/tex/texmf-context/tex/context/base/mkiv/lxml-aux.lua:428: attempt
> to index field 'settings' (a nil value)
> stack traceback:
> ...-35/tex/texmf-context/tex/context/base/mkiv/lxml-aux.lua:428: in
> function 'include'
> ...-35/tex/texmf-context/tex/context/base/mkiv/lxml-tex.lua:579: in
> function <...-35/tex/texmf-context/tex/context/base/mkiv/lxml-tex.lua:567>
> (...tail calls...)
> 
> 
> De navolgende code is toch niet fout?
> 
> De main input is
> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
> <takenotes>
>  <!-- <include buffer="notes-example"/> -->
> <include file="notes-example.xml"/>
> </takenotes>
> 
> De file notes-example.xml bevat slechts
> <note> subnodes </note> etc
> omsluiten met <root>...</root> doet niets anders.
> 
> Ik doe het volgende (met loading tracker enabled
> \startxmlsetups notes:takenotes
>  % Include files and buffers.
>  \xmlfilter{#1}{/include/command(notes:include)}
> \stopxmlsetups
> 
> \startxmlsetups notes:include
>  % Include from file.
> \doifnot{\xmlatt{#1}{file}}{\empty}
>   {\writestatus{HVDM-NOTE-DEBUG}{..looking for file \xmlatt{#1}{file}}
>   \xmlinclude{#1}{}{file}}
> \stopxmlsetups
> 
> Zelfde crash in de volgende gevallen
> \xmlinclude{#1}{}{file}
> \xmlinclude{#1}{.}{file}
> \xmlinclude{#1}{../include}{file}
> 
> met vriendelijke groet
> Hans van der Meer
> met vriendelijke groet
> Hans van der Meer


-- 
http://www.ousia.tk


More information about the ntg-context mailing list