[NTG-context] xml input

luigi scarso luigi.scarso at gmail.com
Thu Apr 14 22:31:47 CEST 2016


On Thu, Apr 14, 2016 at 10:30 PM, Meer, Hans van der <H.vanderMeer at uva.nl>
wrote:

>
> On 14 Apr 2016, at 10:45, Hans Hagen <pragma at wxs.nl> wrote:
>
> On 4/13/2016 4:21 PM, Meer, Hans van der wrote:
>
> I would like to process several input sources as one xml tree. Like this:
>
> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
> <takenotes>
> <include buffer="notes-example"/>
> <include file="notes-example.xml"/>
> </takenotes>
>
> with the sources having the structure
> <notes>
> <note>...</note>
> ...
> </notes>
>
> and the code for <takenotes> containing:
> read from all sources given on <include>-notes
> afterwards process all content at once
>
> Thus the content of the various source should be read into one tree to
> be processed, but I cannot get this done.
> How to amalgam this separate sources into one?
>
>
> a clue: \xmlinclude
>
> By the way: hoe laad ik de inhoud van een *buffer* net als van een file,
> is er een buffer equivalent van \xmlinclude?
>
> Hans, het spijt me zeer, maar ik begrijp er geen hout meer van want er
> volgt een crash met een lua-error.
> Ik lees voor \xmlinclude dat \xmlinclude{NODE}{LPATH}{ATTRIBUTE} de file
> in het attribuut laadt.
>
> Ik heb wat in de code rondgeneusd.
> Uit lxml      > tex > including file 'notes-example.xml'
> in de log blijkt dat in function
> lxml.include(id,pattern,attribute,options)
> moet zijn uitgevoerd
>
>       if trace_loading then
>         report_lxml("including file %a",filename)
>       end
>       noffiles, nofconverted = noffiles + 1, nofconverted + 1
>       return resolvers.loadtexfile(filename) or ""
>
> Met resolvers tracking komt hier nog tussen:
> lxml      > tex > including file 'notes-example.xml'
> resolvers    > methods > resolving, method 'finders', how 'uri',
> handler 'file', argument 'notes-example.xml'
> resolvers    > resolving > remembering file 'notes-example.xml' using
> hash 'xml::notes-example.xml'
> resolvers    > files > file finder: 'notes-example.xml' found
> resolvers    > methods > resolving, method 'loaders', how 'uri',
> handler 'file', argument 'notes-example.xml'
> resolvers    > files > file loader: 'notes-example.xml' loaded
> het lijkt erop dat de gezochte file wel geladen is en dat pas daarna
> ConTeXt het opgeeft met de error.
>
> De log geeft me hier:
>
> HVDM-NOTE-DEBUG > enter notes:include
> HVDM-NOTE-DEBUG > ..looking for file notes-example.xml
> lxml      > tex > including file 'notes-example.xml'
>
> lua error    > lua error on line 14 in file
> /Users/hansm/Documents/TeX/texmf/publications/takenotes/take notes.tex:
>
> ...-35/tex/texmf-context/tex/context/base/mkiv/lxml-aux.lua:428: attempt
> to index field 'settings' (a nil value)
> stack traceback:
> ...-35/tex/texmf-context/tex/context/base/mkiv/lxml-aux.lua:428: in
> function 'include'
> ...-35/tex/texmf-context/tex/context/base/mkiv/lxml-tex.lua:579: in
> function <...-35/tex/texmf-context/tex/context/base/mkiv/lxml-tex.lua:567>
> (...tail calls...)
>
>
> De navolgende code is toch niet fout?
>
> De main input is
> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
> <takenotes>
>  <!-- <include buffer="notes-example"/> -->
> <include file="notes-example.xml"/>
> </takenotes>
>
> De file notes-example.xml bevat slechts
> <note> subnodes </note> etc
> omsluiten met <root>...</root> doet niets anders.
>
> Ik doe het volgende (met loading tracker enabled
> \startxmlsetups notes:takenotes
>  % Include files and buffers.
>  \xmlfilter{#1}{/include/command(notes:include)}
> \stopxmlsetups
>
> \startxmlsetups notes:include
>  % Include from file.
> \doifnot{\xmlatt{#1}{file}}{\empty}
>   {\writestatus{HVDM-NOTE-DEBUG}{..looking for file \xmlatt{#1}{file}}
>   \xmlinclude{#1}{}{file}}
> \stopxmlsetups
>
> Zelfde crash in de volgende gevallen
> \xmlinclude{#1}{}{file}
> \xmlinclude{#1}{.}{file}
> \xmlinclude{#1}{../include}{file}
>
> met vriendelijke groet
> Hans van der Meer
> met vriendelijke groet
> Hans van der Meer
>
>
>

private message ?

-- 
luigi
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/ntg-context/attachments/20160414/7cacf050/attachment.html>


More information about the ntg-context mailing list