[NTG-context] Process contents of xmlflush in context

Xan dxpublica at telefonica.net
Sat Aug 1 21:13:53 CEST 2015


Hi,

I use MKIV. I want to follow Schmitz tutorial [http://www.ntg.nl/maps/42/12.pdf]. My problem is that when my xml contents has ConTeXt commands, it are ignored (printing as verbose not interpreted). How can I achieve that:

<?xml version="1.0" standalone='yes'?>
<?xml encoding='UTF-8'?>
<activitats>
 <activitat id="1" tema="funcions" continguts="funció afí, dependència lineal, funcions a trossos">
  <presentacio tipus="tradicional" sintaxi="context" verbs="modelització">La fitxa blava i la fitxa vermella es mouen de la manera següent:
   \startitemize
    \item la blava recorre
   \stopitemize
  </presentacio>
 </activitat>
</activitats>


is interpreted? I want that {\start,\stop}itemize is processed.

My setup is:

\startenvironment processadorxml

\xmlloadonly{rebost}{dades/activitats.xml}{}

\def\Activitat#1%
 {\xmlfilter{rebost}
  {/activitats/activitat[@id=='#1']/presentacio/command(xml:choose)}
 }
 
 
\startxmlsetups xml:choose
 \startitem
  {\dontleavehmode{\xmlflush{#1}}}
 \stopitem
\stopxmlsetups

\stopenvironment


Thanks a lot,
Xan

PS: Please, CCme.


More information about the ntg-context mailing list