[NTG-context] Centering tabulate env. using \setuptabulate

Robert Zydenbos context at zydenbos.net
Fri May 23 04:17:00 CEST 2014


This is a topic that is of great interest to me. I have been trying to make tables in mkii (because I need XeTeX for my Indic fonts) that span across pages and in which cells are more than one line (so I use the 'p' parameter).

I'm enclosing a test file below. Any suggestions?

RZ

---start of test source---
% !TEX TS-program = ConTeXt (XeTeX)
\starttext

\input knuth

\setuptabulate[split=yes]

% ---> *** I WANT THIS TABLE TO BE CENTERED *** <---

\starttabulate [|p(.5\textwidth)|p(.2\textwidth)|]
\dorecurse{4}{
\NC 
Nu laat ik je iets zien in een tabel, die met tabulate gemaakt is. \NC Het is overigens maar een experiment, maar we zullen zien wat er gebeurt. {\bf And I want all this to be centered.} \NC \NR
\NR
\NC Als dit werkt, dan gaan we heel fanatiek hiermee verder. \NC Dan gaan we allerlei prachtige zaken in ConTeXt zetten, met XeTeX. \NC \NR
\NR
} % end of \dorecurse
\stoptabulate


En nu iets met een ander mechanisme. Maar we moeten zien in hoeverre al deze mooie dingen formatteerbaar zijn.
\blank


% ---> *** I WANT THIS TABLE TO BE CENTERED TOO, AND SPLIT ACROSS PAGES *** <---

\dorecurse{5}{
\setupTABLE[row][each][rulethickness=.5pt,distance=1.5em,offset=\dimexpr3mm,split=repeat]
\bTABLE
\bTR \bTD Dit is iets in een TABLE. Of ik het begrepen heb? \eTD  \bTD Misschien wel. \eTD \eTR
\bTR \bTD \eTD \bTD En als ik nu maar éen cel schrijf? Het zou namelijk kunnen, dat hiermee tegen de een of andere regel gezondigd wordt, die in documentatie niet te vinden is. En in dat geval gaat het hele experiment niet op, of, nou ja, slechts ten dele. {\bf But drat, I want this box to be split across pages!}\eTD \eTR
\eTABLE
\blank

} % end of \dorecurse

\midaligned {
\setupTABLE[row][each][rulethickness=1.5pt,distance=1mm,offset=\dimexpr2mm+2pt,split=repeat]
\startTABLE
\NC Text 1 \NC Text 2 \NC\NR
\NC Text 3 \NC Text 4 \NC\NR
\stopTABLE
}

\stoptext
---end of test source---More information about the ntg-context mailing list